Thay đổi kế hoạch giảng dạy hai tuần sau (từ 15/11)

Sinh viên tiếp tục học trực tuyến trong hai tuần nữa từ thứ Hai 15/11 . Trong tuần sau, sinh viên nghỉ học buổi sáng thứ Tư (tổng vệ sinh), và buổi sáng thứ Năm (lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, 20.11 và Khai giảng). Các buổi học sáng thứ Tư (17.11) sẽ được học bù vào sáng thứ Bảy kế tiếp (27.11) , các buổi học sáng thứ Năm (18.11) sẽ được học bù vào chiều thứ Bảy kế tiếp (27.11).

Lịch cụ thể xem tại đây.