Về kế hoạch dạy-học từ 29/11/2021

Sinh viên tiếp tục học trực tuyến từ 29/11/2021 đến khi có thông báo mới.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Lịch cụ thể xem tại đây.