Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường

Căn cứ yêu cầu về việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ công nghệ thông tin hiện nay, nay Nhà trường giao cho Trung tâm Tin học Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm tin học ngoại ngữ Đại học Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng để kiểm tra cấp Chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn nâng cao, cụ thể như sau Đọc tiếp Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường

Về việc góp ý đối với Quy định Chế độ làm việc của Giảng viên

Phòng Đào tạo đã chia sẻ bản dự thảo Quy định chế độ làm việc của Giảng viên. Các Thầy cô kiểm tra mail của mình (đuôi @cdytqn.edu.vn), thầy cô nào chưa truy cập được hoặc quên mật khẩu báo cho anh Đạt phòng Đào tạo để được reset mật khẩu. Sau khi đăng nhập được các thầy cô nên thiết lập xác minh hai bước để có thể tự reset mật khẩu qua điện thoại cá nhân.

[restrict role="contributor,editor"]

Xem hướng dẫn xác minh hai bước bằng điện thoại di động

Xem danh sách địa chỉ email .

[/restrict]