Danh sách xét công nhận tốt nghiệp CĐCQ ngành Dược, Xét nghiệm đợt tháng 05.2018

SV ngành Dược, Xét nghiệm năm 3 (các ngành khác chưa có điểm Thực tế Tốt nghiệp) có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN.

Sinh viên phải hoàn thành học phí đến hết thứ 6 (11.05).

SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến 11h30 thứ 6 (11.05).

Danh sách đủ điều công nhận tốt nghiệp xem tại đây.

Danh sách cấp chứng chỉ GDTC các lớp Cao đẳng chính quy năm 3

Đây là môn điều kiện để học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu chưa học hay không qua học phần này thì HSSV không được công nhận tốt nghiệp. HSSV đã học môn này nhưng không có trong danh sách dưới đây thì liên hệ Phòng Đào tạo. HSSV nộp tiền cấp chứng chỉ lại cho lớp Trưởng, để nộp lại cho Phòng Tài chính – kế toán (15.000/ 1 chứng chỉ). Hạn cuối hết ngày thứ 2 (23.04), sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ làm quyết định cấp chứng chỉ.

Danh sách cụ thể xem chi tiết tại đây.