Danh sách dự thi các học phần trên máy bổ sung lớp: S3S1,S3S2, S3T1, S3T2,D3S, D4S, S4S ngày 13/07/2019

Do một số vấn đề nên lịch thi các học phần trên máy ngày 29/6/2019 chưa thi được. Nay Phòng khảo thí thông báo lịch thi bổ sung vào ngày (13/07/2019) các học phần như sau:

+ Quản trị kinh doanh dược lớp S3S1,S3S2 thi vào lúc 7H15, Sau khi thi học học tại giảng đường. Xem danh sách tại đây.

+ Quản trị kinh doanh dược S3T1,S3T2 học bình thường. Thi vào lúc 10H00. Xem danh sách tại đây.

+ Ngoại 2 lớp D3S, D3T thi vào lúc 13H30, Sau thi học tại giảng đường. Xem danh sách tại đây.

+ Nội 2 (D4S), Bào chế (S4S), Ngoại 1( D4S), Dược lý 1 (S4S) học bình thường. Thi vào lúc 15H00:

+ Nội 2, Xem danh sách tại đây.

+ Bào chế, Xem danh sách tại đây.

+ Ngoại 1, Xem danh sách tại đây.

+ Dược lý 1, Xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên đi học đúng giờ và dự thi đúng theo thời gian đã phân như trên. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách dự thi các học phần CĐ liên thông ngày 29/06/2019