Tổng hợp danh sách phòng thi CĐ liên thông 4 tuần 23 (09/03-10/03/2019)

Sinh viên lưu ý: Có sự thay đổi thời gian thi vào ngày chủ nhật giữa hai học phần thi trên máy của các lớp S3 LT và D3 LT là Dược lý 2 và nội 2. Do đó sinh viên dự thi 2 học phần này xem lại thời gian thi của mình. Riêng Sinh viên lớp D3S và D3T thi Quản lý điều dưỡng tại giảng đường trước và sau đó thi Nội 2 theo lịch đã phân lại.

Giải phẩu cắt lớp C4S, xem tại đây.

Hóa dược S4S, xem tại đây

Sinh lý bệnh D4S, xem tại đây

Sơ sinh H4S, xem tại đây

Chăm sóc thai nghén H4S, Xem tại đây

Kỹ thuật siêm âm C4S, xem tại đây

Nội 1 D4S, xem tại đây

Quản lý hình ảnh C3S, xem tại đây

Đẻ khó H3S, xem tại đây

Dược lý 2 S3S1, S3S2, S3T1, S3T2, xem tại đây

Dân số kế hoạch H3S, Xem tại đây

Kỹ thuật siêu âm C3S, xem tại đây

Nội 2 D3S, D3T xem tại đây

Quản lý điều dưỡng D3S, D3T, xem tại đây

Sán đơn bào X3S, X4S, xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về lịch thi của sinh viên CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên chính qui năm 3 thi lại.

Tuần này lịch thi (ngày 23/02/2019) các lớp CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên năm III thi lại sẽ hủy thi. Lịch thi được dời vào thứ 7 tuần sau (2/03/2019) đối với sinh viên liên thông. Riêng sinh viên năm III chính qui sẽ thi lại khi nào có lịch và danh sách cụ thể.