Tổng hợp danh sách phòng thi CĐ liên thông 4 tuần 23 (09/03-10/03/2019)

Sinh viên lưu ý: Có sự thay đổi thời gian thi vào ngày chủ nhật giữa hai học phần thi trên máy của các lớp S3 LT và D3 LT là Dược lý 2 và nội 2. Do đó sinh viên dự thi 2 học phần này xem lại thời gian thi của mình. Riêng Sinh viên lớp D3S và D3T thi Quản lý điều dưỡng tại giảng đường trước và sau đó thi Nội 2 theo lịch đã phân lại.

Giải phẩu cắt lớp C4S, xem tại đây.

Hóa dược S4S, xem tại đây

Sinh lý bệnh D4S, xem tại đây

Sơ sinh H4S, xem tại đây

Chăm sóc thai nghén H4S, Xem tại đây

Kỹ thuật siêm âm C4S, xem tại đây

Nội 1 D4S, xem tại đây

Quản lý hình ảnh C3S, xem tại đây

Đẻ khó H3S, xem tại đây

Dược lý 2 S3S1, S3S2, S3T1, S3T2, xem tại đây

Dân số kế hoạch H3S, Xem tại đây

Kỹ thuật siêu âm C3S, xem tại đây

Nội 2 D3S, D3T xem tại đây

Quản lý điều dưỡng D3S, D3T, xem tại đây

Sán đơn bào X3S, X4S, xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về lịch thi của sinh viên CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên chính qui năm 3 thi lại.

Tuần này lịch thi (ngày 23/02/2019) các lớp CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên năm III thi lại sẽ hủy thi. Lịch thi được dời vào thứ 7 tuần sau (2/03/2019) đối với sinh viên liên thông. Riêng sinh viên năm III chính qui sẽ thi lại khi nào có lịch và danh sách cụ thể.

 

 

 

Danh sách và thời gian chính thức dự thi lại lần 2 chính qui (14/02-15/02/2019)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: * Phòng Khảo thí đề nghị sinh viên xem rõ thời gian thi và học phần dự thi của mình để khỏi bị nhầm lần thời gian thi của các học phần khác

  • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Khảo thí để được giải thích.

 

 

 

 

 

Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp CĐ chính qui tuần 17 (21/01-25/01/2019)

Lưu ý: Các học phần dự thi trong tuần này chưa có danh sách dự thi sẽ được cập nhật sau.

Danh sách dự thi học phần Sinh lý 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần SKCD, Xem tại đây

Danh sách dự thi học phần DDTC, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HVCH, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần CDXQ2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần GDNK2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HSLS2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HSY, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nhi2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần KNGT, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh học, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh lý 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi rút gây bệnh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi khuẩn gây bệnh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Luật y tế, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Giáo dục nha khoa 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Dược lý chuyên ngành, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nội 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Cắt lớp điện toán, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nha cơ sở, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hóa học lớp CĐ S14, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần DSKH, xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần GPCN, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần QLHS, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BCK, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BHCS Lớp Nha 8, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Dược lý 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần QLCT, xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bệnh học cơ sở các lớp Cao đẳng, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh học lớp CĐ S14, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Anh văn 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bảo trì máy, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hộ sinh nâng cao, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần thực vật, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần SSCD, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần MRI, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi sinh ký sinh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sàng lọc trước sinh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sán đơn bào, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Kỹ thuật dự phòng nha khoa 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Anh văn 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bảo trì máy, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hộ sinh nâng cao, Xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp CĐ liên thông 4 tuần 16 (ngày 19/01/2019)

Lưu ý: Sinh viên dự thi các học phần đi đúng giờ qui định.

Sinh viên xem danh sách thi Giải phẩu X Quang C4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Bệnh học 2 C4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Hóa sinh cơ sở D4S, H4S, S4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Dinh dưỡng tiết chế D4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Dược liệu S4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Giải phẩu sinh lý chuyên ngành H4S tại đây.