Danh sách sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 3,4 dự thi các học phần ngày 27-28/07/2019.

 • Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng thời gian, giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.
 • BCK lớp D3S-D3T. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CDDXQ1 lớp C4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CSPN lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • ĐBCL lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • MDH lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NHI 1 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • XQNC lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DSKH lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • TKYH lớp D3S-D3T-H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • VKGB lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • YHHN lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DLY2 lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NG2 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • KNT lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • QLHS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • SSTS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.

 

Danh sách dự thi các học phần trên máy bổ sung lớp: S3S1,S3S2, S3T1, S3T2,D3S, D4S, S4S ngày 13/07/2019

Do một số vấn đề nên lịch thi các học phần trên máy ngày 29/6/2019 chưa thi được. Nay Phòng khảo thí thông báo lịch thi bổ sung vào ngày (13/07/2019) các học phần như sau:

+ Quản trị kinh doanh dược lớp S3S1,S3S2 thi vào lúc 7H15, Sau khi thi học học tại giảng đường. Xem danh sách tại đây.

+ Quản trị kinh doanh dược S3T1,S3T2 học bình thường. Thi vào lúc 10H00. Xem danh sách tại đây.

+ Ngoại 2 lớp D3S, D3T thi vào lúc 13H30, Sau thi học tại giảng đường. Xem danh sách tại đây.

+ Nội 2 (D4S), Bào chế (S4S), Ngoại 1( D4S), Dược lý 1 (S4S) học bình thường. Thi vào lúc 15H00:

+ Nội 2, Xem danh sách tại đây.

+ Bào chế, Xem danh sách tại đây.

+ Ngoại 1, Xem danh sách tại đây.

+ Dược lý 1, Xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên đi học đúng giờ và dự thi đúng theo thời gian đã phân như trên. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.