Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Học sinh – Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 lưu ý:

  • Thời gian: 7h00 ngày 31.10.2019 (Thứ Năm).
  • Địa điểm: Nhà Đa năng – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.
  • Trang phục: Đồng phục.

Học sinh – Sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Năm (31.10.2019). Lịch học bù xem tại Lịch chi tiết Học kỳ I – Năm học 2019-2020.

Sinh hoạt lớp vào chiều thứ Sáu (31/5/2019)

Sinh viên các lớp sinh hoạt lớp dưới sự chủ trì của Giáo viên chủ nhiệm vào lúc 13h30, thứ Sáu ngày 31/5/2019, tại giảng đường cụ thể như sau:

D12A: D1.2, D12B: D1.3, D13: D2.1;

S5A: D2.2, S5B: D2.3, S5C: D3.1, S5D: D3.2;

S6A: D3.3, S6B: D4.1;

X11: C1.1, X12: C1.2;

H5: C1.3, H6: C2.1;

C5: C2.2, C6: C2.3;

N8: C3.1, N9: C3.2;

Y20: C3.3, Y21: C4.1.