Lịch học (dự kiến) các lớp chính quy Học kỳ II- Năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 17/6. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học. Sau đó, Phòng Đào tạo sẽ gởi lịch chính thức.

Lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 Xem tại đây.

Thông báo nhập học cho sinh viên Liên thông khoá 2020-2022

Danh sách Trúng tuyển Liên thông Cao đẳng khoá 2020-2022 Xem tại đây.

Thí sinh làm thủ tục nhập học vào lúc 8 giờ 00 đến 10 giờ 00 thứ Hai ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Giảng đường D1.1

Chi tiết thủ tục nhập học thí sinh xem trong giấy báo.
Thí sinh nhận hoặc nhờ người quen nhận Giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo cho đến hết thứ Tư ngày 10.06 hoặc yêu cầu Nhà trường gởi qua bưu điện bằng cách gọi điện thoại số 0510 3851705.

Lịch học, thi từ 04/5/2020.

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học đồng thời bảo đảm biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, nay Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa-Bộ môn, sinh viên trước mắt thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo như sau:

Từ ngày Đến ngày Nội dung
04/5/2020 09/5/2020 Khoa-Bộ môn hướng dẫn các lớp chính quy ôn thi học kỳ nếu cần, bằng các hình thức gián tiếp như gởi tài liệu, thư điện tử…

Phòng Khảo thí phối hợp với các Khoa Bộ môn lên kế hoạch thi bảo đảm giãn cách trong khi thi theo hướng dẫn của các cấp. Thông báo kế hoạch cho sinh viên các lớp chính quy chậm nhất là thứ 5 ngày 07/05.

11/5/2020 23/5/2020 Tổ chức thi học kỳ cho các lớp chính quy (2 tuần). Lịch thi sẽ Cập nhật sau.

Các lớp liên thông chờ thông báo sau.