Lịch học các lớp Cao đẳng liên thông khoá 4 tuần 5 (ngày 03,04/11/2018)

Lịch học cụ thể:

 • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Vi sinh-Ký sinh (Giảng đường C11).
 • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Hoá học (Giảng đường C12).
 • Lớp Hộ sinh, Xét nghiệm liên thông khoá 4: Hoá học(Giảng đường C13).
 • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Vi sinh-Ký sinh (Giảng đường C23).

Tham dự Lễ khai Giảng năm học 2018-2019

Học sinh – Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 lưu ý:

 • Thời gian: 7h30 ngày 31.10.2018.
 • Địa điểm: Nhà Đa năng – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.
 • Trang phục: Đồng phục.

Học sinh – Sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Tư (31.10.2018). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Sinh hoạt lớp chiều thứ Sáu (26/10/2018)

GVCN đến Phòng Đào tạo nhận biểu mẫu để sinh hoạt lớp

Toàn thể GV họp tại Hội trường tầng 4, lúc 15h00.

Sinh viên tập trung vào lúc 13h30 ngày 26/10 theo đúng giảng đường của lớp được phân dưới đây:

C4,C5,C6: D41.

H4: D43

H5,H6: D42.

S4A: C43,

S4B: C42,

S4C: C41,

S4D: C33.

S5A: C32,

S5B: C31,

S5C: C23,

S5D: C22.

S6A: C21,

S6B: C13.

X10: C12,

X11, X12: C11.

D11A: D11,

D11B: D12,

D11C:D13.

D12A: D21,

D12B: D22.

D13; D23.

Y20,Y21: D31.

N8,N9: D32.

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S,D2T

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S, D2T vào sáng ngày thứ 7 (20.10.2018), cụ thể:

 • 7h30: Chăm sóc người bệnh ung thư (Giảng đường).
 • 8h30: Lịch sử điều dưỡng (Giảng đường).
 • 9h30: Điều dưỡng hồi sức cấp cứu (Phòng máy).

Danh sách phòng thi sẽ cập nhật sau.

Lịch học các lớp liên thông khoá 4 tuần 3 (ngày 20,21/10/2018) và tuần 4 (ngày 27,28/10/2018)

Lịch học cụ thể:

 • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C11).
 • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Điều dưỡng cơ sở 2 (Giảng đường C12).
 • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).
 • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).

Lịch học các lớp liên thông khoá 4 tuần 1 (ngày 6,7/10/2018) và tuần 2 (ngày 13,14/10/2018)

Lịch học cụ thể:

 • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Giải phẫu X quang (Giảng đường C11).
 • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Quản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn (C12).
 • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Quản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn (C12).
 • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Hoá học (Giảng đường C13).