Danh sách sinh viên chính quy đủ điều kiện dự thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022

Lưu ý: Sinh viên dự thi online (Trắc nghiệm và tự luận) Đăng nhập thi đúng thời gian đã qui định theo lịch đã chia. Đối với thi tự luận sinh viên thực hiện dự thi theo hướng dẫn và nộp bài thi đúng thời gian đã quy định. Địa chỉ dự thi:tt.cdytqn.edu.vn. Các học phần chưa có danh sách sẽ cập nhật thi sau…

 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 04/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 05/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 06/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 07/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 10/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều ngày 10/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 11/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 11/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 12/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 12/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 13/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 13/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 14/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 14/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 15/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi chiều ngày 15/01/2022, xem tại đây.

Thời gian dự thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp chính qui.

Sinh viên xem danh sách các học phần tại đây.

Các học phần nào chưa có trong danh sách trên, sẽ được cập nhật sau………

Lưu ý: Thời gian dự thi được ghi rõ trong danh sách phòng thi. Do đó sinh viên phải đăng nhập vào trước thời gian đã phân chia. Nếu sinh viên không đăng nhập được thì liên hệ ĐT: 0988952512 và 0915638869 để được trợ giúp. Để việc thi online đạt kết quả tốt thì sinh viên buộc phải chuẩn bị máy tính (máy bàn hoặc laptap) và có kết nối internet.

 

 

Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 các lớp chính quy.

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 04/01/2022. Do đó Phòng Khảo thí thông báo cho sinh viên biết để có kế hoạch ôn thi. Do tình hình dịch phức tạp nên tất các các học phần dự thi trong học kỳ I này đều thực hiện thi Online (Thi trắc nghiệm và tự luận). Địa chỉ thi online: tt.cdytqn.edu.vn. Đối với thi trắc nghiệm sinh viên thi như các học kỳ trước, Đối với thi tự luận sinh viên làm bài và nộp bài theo hướng dẫn trong quá trình thi. Mọi thắc mắc của sinh viên liên hệ qua điện thoại 0988952512 (T. Sơn) hoặc 0915638869 (T. Huyên) để được giải đáp.

Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau…………….do đó sinh viên thường xuyên theo dõi  qua website Nhà trường để nắm lịch thi của mình.

Thay đổi kế hoạch giảng dạy hai tuần sau (từ 15/11)

Sinh viên tiếp tục học trực tuyến trong hai tuần nữa từ thứ Hai 15/11 . Trong tuần sau, sinh viên nghỉ học buổi sáng thứ Tư (tổng vệ sinh), và buổi sáng thứ Năm (lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, 20.11 và Khai giảng). Các buổi học sáng thứ Tư (17.11) sẽ được học bù vào sáng thứ Bảy kế tiếp (27.11) , các buổi học sáng thứ Năm (18.11) sẽ được học bù vào chiều thứ Bảy kế tiếp (27.11).

Lịch cụ thể xem tại đây.

Về việc cập nhật tài khoản cho sinh viên năm 2 năm 3

Nhà trường đã cấp tài khoản Google tổ chức cho sinh viên năm 2, năm 3 và sinh viên liên thông. Email của mỗi sinh viên là mã sinh viên@cdytqn.edu.vn, ví dụ sinh viên có mã là 219999 thì email là 219999@cdytqn.edu.vn.

Sau khi rà soát, nhận thấy một số tài khoản chưa hề được sử dụng hoặc không sử dụng quá lâu, nay Nhà trường cập nhật lại mật khẩu (trừ các em đã có đăng nhập gần đây trong tháng 6 đến tháng 10 năm nay (2021) thì vẫn sử dụng mật khẩu cũ của mình (đã có tự thay đổi hay không).

Sinh viên vào gmail.com hoặc mail.cdytqn.edu.vn, nhập email của mình theo quy ước nói trên.

Mật khẩu ban đầu là ngày sinh của các em với ngày tháng đủ 2 chữ số, năm đủ 4 chữ số. Ví dụ sinh ngày 1/2/2003 thì mật khẩu ban đầu là 01022003, sinh ngày 4/12/2003 thì mật khẩu là 04122003. Ngay sau đó các bạn sẽ được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho riêng mình.

Nếu có vấn đề gì xin liên hệ trực tiếp với Thầy Huyên, Phòng Khảo thí số điện thoại 0915 638 869.

Việc đăng nhập, đặt lại mật khẩu cần thực hiện xong trong vòng 2 ngày, cho đến hết ngày mai, thứ Ba 2/11.

Các em thường xuyên kiểm tra mail này để nhận thông báo, và liên lạc với các phòng ban Nhà trường, giáo viên một cách chính thức.

Trân trọng.

Về lịch học hai tuần đến

Toàn bộ các giờ học trong 2 tuần, từ thứ Hai  1/11 đến hết Chủ nhật 14/11, sẽ chuyển qua học online. Giờ học đã phân công trên lịch là như cũ. Trường hợp giờ học là giờ Thực hành thì môn học có thể thay đổi.  Giảng viên sẽ thông báo cách học online cho sinh viên.

Về việc sử dụng email của Trường cho sinh viên mới nhập học

Nhà trường cấp tài khoản Google tổ chức cho sinh viên mới nhập học. Email của mỗi sinh viên là mã sinh viên@cdytqn.edu.vn, ví dụ sinh viên có mã là 219999 thì email là 219999@cdytqn.edu.vn.

(Hướng dẫn này không áp dụng cho tất cả sinh viên năm 2, năm 3, sinh viên Lào năm 1 vì các em đã được cấp trước đây).

Sinh viên vào gmail.com hoặc mail.cdytqn.edu.vn, nhập email của mình theo quy ước nói trên.

Mật khẩu ban đầu là ngày sinh của các em với ngày tháng đủ 2 chữ số, năm đủ 4 chữ số. Ví dụ sinh ngày 1/2/2003 thì mật khẩu ban đầu là 01022003, sinh ngày 4/12/2003 thì mật khẩu là 04122003. Ngay sau đó các bạn sẽ được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho riêng mình.

Nếu có vấn đề gì xin liên hệ trực tiếp với Thầy Huyên, Phòng Khảo thí số điện thoại 0915 638 869.

Việc đăng nhập, đặt lại mật khẩu cần thực hiện xong trong vòng 2 ngày, cho đến hết ngày mai, thứ Ba 2/11.

Các em thường xuyên kiểm tra mail này để nhận thông báo, và liên lạc với các phòng ban Nhà trường, giáo viên một cách chính thức.

Trân trọng.

Lịch học các lớp Liên thông 5-từ cuối tháng 10/2021

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, các sinh viên đều vừa làm vừa học tại các cơ sở y tế nên lịch học khó được thực hiện như bình thường. Để thích ứng với tình hình hiện nay, Nhà trường quyết định tiếp tục thực hiện lịch học học kỳ III, chủ yếu là các môn lý thuyết và chủ yếu là học online.  Giảng viên của từng học phần, buổi học sẽ liên hệ với từng sinh viên để có hướng dẫn cụ thể.

Lịch học từ tuần sau xem tại đây