Lịch thi lại cho các lớp chính quy

Từ tuần này sẽ bắt đầu thi lại các môn mà Sinh viên còn nợ và đủ điều kiện thi lại. Sẽ ưu tiên tổ chức thi trước với các môn có số sinh viên thi lại nhiều.

Lưu ý sinh viên phải nộp lệ phí thi lại theo quy định ở Phòng Tài vụ trước khi thi.

Lịch thi lại tuần này vào ngày chủ nhật 21-10, sinh viên phải đến phòng thi trước giờ thi 15 phút.

HP Số lượng Cas thi Giờ thi Phòng thi
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin I 32 1 7h00 D41-D42
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin II 53 2 8h15 D41-D42
Vi sinh ký sinh đại cương 36 3 9h30 D41-D42
Giải phẫu 1 18 3 9h30 Phòng máy
Hóa học 29 4 13h30 D41-D42
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17 5 14h45 D41-D42
Chính trị 13 5 14h45 D41-D42
Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 12 5 14h45 D41-D42

Xem danh sách tại đây

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S,D2T

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S, D2T vào sáng ngày thứ 7 (20.10.2018), cụ thể:

  • 7h30: Chăm sóc người bệnh ung thư (Giảng đường).
  • 8h30: Lịch sử điều dưỡng (Giảng đường).
  • 9h30: Điều dưỡng hồi sức cấp cứu (Phòng máy).

Danh sách phòng thi sẽ cập nhật sau.

Thông báo V/v công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng đợt Tháng 10/2018

Sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ thì làm đơn xin công nhận Tốt nghiệp, nộp về phòng Đào tạo trong tuần này. Sinh viên đến Phòng Tài chính – kê toán để nộp các khoản còn thiếu. Cuối tháng này Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào đơn xin công nhận TN để lên Danh sách để trình Hội đồng.

Danh sách thi lại-học lại Học kỳ I năm học 2018-2019

Sau khi sinh viên đăng ký Phòng Đào tạo đã xem xét từng trường hợp. Sinh viên lưu ý:

1. Sinh viên đã học, có danh sách dự thi (không bị cấm thi) nhưng sau khi thi điểm tổng kết không đạt, hoặc vắng thi có phép mới được xét thi lại.

2. Sinh viên có điểm tổng kết học phần đã đạt, nay muốn cải thiện điểm phải đăng ký học lại (không cho phép chỉ thi lại để cải thiện điểm).

3. Sinh viên nợ các học phần thực hành phải học lại, vì học phần thực hành không có thi kết thúc học phần.

4. Sinh viên có thắc mắc phải đến trực tiếp Phòng Đào tạo vào chiều thứ sáu tuần này, 12 tháng 10 năm 2018.

5. Phòng Đào tạo sẽ lên lịch thi lại vào thứ hai tuần sau.

6. Tùy theo số lượng đăng ký học lại ở mỗi học phần, việc tổ chức lớp cho riêng các sinh viên học lại có thể có hoặc không. Trước mắt Phòng Đào tạo đã phân lịch học cho các sinh viên còn nợ, hoặc chưa học các môn chính trị (Mác Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Đảng CS VN) vào các buổi thứ bảy, các em xem trên lịch chi tiết.

Xem danh sách chi tiết tại đây.