Lịch học (dự kiến) các lớp chính quy Học kỳ II- Năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 17/6. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học. Sau đó, Phòng Đào tạo sẽ gởi lịch chính thức.

Lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 Xem tại đây.

Thông báo nhập học cho sinh viên Liên thông khoá 2020-2022

Danh sách Trúng tuyển Liên thông Cao đẳng khoá 2020-2022 Xem tại đây.

Thí sinh làm thủ tục nhập học vào lúc 8 giờ 00 đến 10 giờ 00 thứ Hai ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Giảng đường D1.1

Chi tiết thủ tục nhập học thí sinh xem trong giấy báo.
Thí sinh nhận hoặc nhờ người quen nhận Giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo cho đến hết thứ Tư ngày 10.06 hoặc yêu cầu Nhà trường gởi qua bưu điện bằng cách gọi điện thoại số 0510 3851705.

Danh sách sinh viên dự thi học phần Hóa học và Khoa học cơ bản ngày 26/5/2020

  • Hóa học, xem danh sách dự thi tại đây.
  • Khoa học cơ bản, xem danh sách dự thi tại đây.
  • Các em chưa thi Giải phẩu 1 (do sự cố phòng máy) thì dự thi vào sáng thứ 5 lúc 7H00 (28/5/2020)

Lưu ý: Do tuần sau đã có lịch học lại, nên một số sinh viên trùng lịch thi các học phần trên. Nên các em thực hiện việc thi xong và sau đó vào học sau.