Lịch thi và danh sách phòng thi các lớp cao đẳng Liên thông 5 từ ngày (09-16/01/2021)

 • Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 09/01/2021, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 10/01/2021, xem tại đây.

Lưu ý:

 • Sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường đã được phân chia.
 • Buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H30.
 • Buổi chiều bắt đầu thi lúc 13H00.

. Mọi thắc mắc của Sinh viên xin liên hệ phòng Khảo thí để được giải đáp.

Lịch thi và danh sách phòng thi các lớp cao đẳng Liên thông 5 (19/12-27/12/2020)

 • Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 19/12/2010, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 20/12/2010, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 26/12/2010, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 27/12/2010, xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường đã được phân chia. Mọi thắc mắc của Sinh viên xin liên hệ phòng Khảo thí để được giải đáp.

Về việc thi bổ sung để được công nhận tốt nghiệp, đợt tháng 12-2020

Nhà trường tổ chức thi cho các sinh viên chính quy 2017-2020 và liên thông khóa 4 và các khóa trước còn nợ môn (trừ trường hợp bị cấm thi hoặc phải học lại) để có thể được công nhận tốt nghiệp trong đợt này.

Danh sách sẽ được Phòng Khảo thí công bố vào ngày 9 tháng 12.

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 12, 13 tháng 12.

Ghi chú: Trường hợp có thắc mắc sinh viên phản hồi với Khoa- Bộ môn phụ trách học phần trong các ngày 10, 11 tháng 12. Phòng Khảo thí chỉ căn cứ vào ý kiến của Khoa-Bộ môn để điều chỉnh bổ sung.

Thông báo về việc tập huấn thi trắc nghiệm trên máy cho các lớp CĐ liên thông 5

Nhằm đảm bảo cho kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 đạt kết quả. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng lập kế hoạch tập huấn thi trắc nghiệm trên máy tính cho SV liên thông  khóa mới (nhập học năm 2020) cụ thể như sau:

 • Thời gian: Ngày 05/12/2020.
 • Mỗi lớp 120 phút: 60 phút hướng dẫn 60 phút thi thử.
 • Địa điểm: Phòng Máy tính tầng 4 khu Trung tâm Học liệu.
STT Lớp Thứ Buổi Ngày Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 C5S 7 Sáng 05/12/2020 7H30 PM tầng 4 TTHL
2 S5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
3 D5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
4 X5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
5 H5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL