Về lịch học từ tuần 31-08-2020

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Nhà trường có kế hoạch dạy-học từ ngày 31-08-2020 như sau:

  1. Đối với các lớp chính quy năm 1, năm 2: Sinh viên học tại trường theo lịch cũ. Chưa đi lâm sàng lại. Xem lịch tại đây
  2. Các lớp chính quy năm 3: Các Khoa Bộ môn tiến hành đánh giá kỳ tốt nghiệp cho sinh viên. Riêng các lớp Dược sẽ đi bù cho đủ thời gian tại Bệnh viện Trường.  Lớp Hộ sinh sẽ có kế hoạch thực tế sau.
  3. Các lớp liên thông khóa 4: Các Khoa-Bộ môn sẽ chủ động sắp xếp để thực hiện giảng dạy các môn học đang còn thiếu buổi dạy cũng như việc thi kết thúc và tổng kết điểm các môn học, sớm nhất là cuối tháng 9 sẽ hoàn thành chương trình.
  4. Các lớp liên thông khóa 5: Tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả sinh viên hiện đang ở Đà Nẵng đều được nghỉ học trong tuần này, cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp có tiết học, Khoa-Bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn các sinh viên này học theo hình thức phù hợp. 

Về lịch học tuần này 27/07

Từ ngày mai 29 tháng 07, sinh viên chính quy tiếp tục học lý thuyết tại Trường, lưu ý thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 mà các cơ quan chức năng đã hướng dẫn. Giảng viên có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên, điểm danh theo dõi sát.

Đối với các buổi học lâm sàng tại Bệnh viện, sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo sau.

Đối với các lớp đang đi thực tế tốt nghiệp, sinh viên cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sinh viên liên thông nghỉ học tuần này.

Lịch học, thi từ 04/5/2020.

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học đồng thời bảo đảm biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, nay Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa-Bộ môn, sinh viên trước mắt thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo như sau:

Từ ngày Đến ngày Nội dung
04/5/2020 09/5/2020 Khoa-Bộ môn hướng dẫn các lớp chính quy ôn thi học kỳ nếu cần, bằng các hình thức gián tiếp như gởi tài liệu, thư điện tử…

Phòng Khảo thí phối hợp với các Khoa Bộ môn lên kế hoạch thi bảo đảm giãn cách trong khi thi theo hướng dẫn của các cấp. Thông báo kế hoạch cho sinh viên các lớp chính quy chậm nhất là thứ 5 ngày 07/05.

11/5/2020 23/5/2020 Tổ chức thi học kỳ cho các lớp chính quy (2 tuần). Lịch thi sẽ Cập nhật sau.

Các lớp liên thông chờ thông báo sau.

Thông báo nghỉ học từ 30-03 đến hết 12-04-2020

Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại công văn số 1688/UBND-KGVX ngày 27 tháng 03 năm 2020, Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường (kể cả các sinh viên đang đi thực tập ngoài trường) được nghỉ học, từ 30-03, cho đến hết ngày 12-04-2020 và chờ thông báo sau. Cán bộ viên chức làm việc bình thường.

Tất cả sinh viên, cán bộ viên chức nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

Thông báo nghỉ học tuần sau, từ 23-03-2020

Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại công văn số 1519/UBND-KGVX ngày 20 tháng 03 năm 2020, Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường (kể cả các sinh viên đang đi thực tập ngoài trường) được nghỉ học tuần sau, từ thứ Hai 23-03, cho đến hết ngày 29-03 và chờ thông báo sau. Cán bộ viên chức làm việc bình thường.

Tất cả sinh viên, cán bộ viên chức nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

Thông báo nghỉ học tiếp tuần sau, từ 16-03-2020

Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại công văn số 1349/UBND-KGVX ngày 13 tháng 03 năm 2020, Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường (kể cả các sinh viên đang đi thực tập ngoài trường) được nghỉ học tuần sau, từ thứ Hai 16-03, cho đến hết ngày 22-03 và chờ thông báo sau. Cán bộ viên chức làm việc bình thường.

Tất cả sinh viên, cán bộ viên chức nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.