Thông báo cho SV năm III các lớp D11, C4, S4 đã TTTN xong

Các lớp cao đẳng năm III  (D11, C4, S4) đã đi thực tế tốt nghiệp xong, tập trung vào sáng thứ 5, ngày 4 tháng 4, vào lúc 8h00 để họp lớp dưới sự chủ trì của Giáo viên CN. Phòng Đào tạo sẽ thông báo kết quả học tập toàn khóa, kế hoạch thi lại, học lại và xét tốt nghiệp tại buổi họp này.

Lịch chi tiết các lớp chính quy-Học kỳ II-2018-2019

Lớp YS Y học cổ truyền tạm thời theo lịch của Khoa Y học Cổ truyền trong tuần này (tuần 22). Phòng ĐT sẽ đưa lịch chi tiết toàn học kỳ vào lịch này từ tuần 23.

Lớp Cao đẳng Dược gồm các em đã học lớp S14 nay được ký hiệu là S5E và xem lịch học trong lịch chi tiết này, hiện nay đã phân đến tuần 27, sẽ phân lịch chi tiết đầy đủ cho cả học kỳ vào cuối tuần sau.

Các lớp học phần có thể bao gồm các lớp sinh hoạt khác nhau, ví dụ lớp học phần N8Y21 sẽ dành cho các lớp Nha 08 và Y sĩ 21.

Chiều thứ Sáu tuần này (tuần 22) các lớp đang học ở trường (không kể các lớp đang đi TTTN) và GVCN lưu ý họp Sinh hoạt lớp đầu học kỳ. Phòng Đào tạo sẽ gởi bảng điểm học kỳ I cho sinh viên trong buổi Sinh hoạt lớp này.

Xem lịch chi tiết học kỳ II tại đây

Lưu ý với sinh viên năm cuối về lịch thi, thi lại

Thi môn CN Mác Lê 2 vào thứ 5 ngày 14 tháng 02 (ra Tết) như đã thông báo.

Dưới đây là lịch thi lại dành cho các sinh viên không phải là năm cuối, các sinh viên năm cuối đăng ký để được xét cho thi lại các môn ở trong lịch này, nếu không phải ở trong diện phải học lại. Thời gian đăng ký: thứ Hai, 11 tháng 02 tại Phòng Đào tạo.

Đối với các môn khác chưa có trong lịch, Nhà trường sẽ xếp lịch thi lại sau.

Tên HP Ngày Thứ Buổi Bắt đầu thi
AV1 ANH VĂN  1 CAO ĐẲNG 12/2 3 Sáng 07h30
AV2 ANH VĂN 12/2 3 Sáng 08h30
BCK BỆNH CHUYÊN KHOA 12/2 3 Sáng 09h30
CDXQ1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH X QUANG 1 12/2 3 Chiều 13h30
CT CHÍNH TRỊ (THI CẢ HAI PHẦN CT1 VÀ 2) 12/2 3 Chiều 14h30
CT1 CHÍNH TRỊ PHẦN 1 12/2 3 Chiều 15h30
CT2 CHÍNH TRỊ PHẦN 2 13/2 4 Sáng 07h30
DCVS ĐẠI CƯƠNG VI SINH VẬT Y HỌC 13/2 4 Sáng 08h30
DDTC DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 13/2 4 Sáng 09h30
DLD ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CS VN 13/2 4 Chiều 13h30
DLDC DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG 13/2 4 Chiều 14h30
DLIE DƯỢC LIỆU 14/2 5 Chiều 15h30
DLY1 DƯỢC LÝ 1 14/2 5 Sáng 07h30
GGB GIUN GÂY BỆNH 14/2 5 Sáng 08h30
GPSL ĐẠI CƯƠNG CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ THỂ CON NGƯỜI 14/2 5 Sáng 09h30
HH HÓA ĐẠI CƯƠNG 14/2 5 Chiều 13h30
HHTM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU 14/2 5 Chiều 14h30
HSY HÓA SINH Y HỌC 14/2 5 Chiều 15h30
HVHC HÓA VÔ CƠ – HỮU CƠ 15/2 6 Sáng 07h30
LYT LUẬT Y TẾ-Y ĐỨC 15/2 6 Sáng 08h30
MRI KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 15/2 6 Sáng 09h30
NCS NHA CƠ SỞ 15/2 6 Chiều 13h30
NG2 CHĂM SÓC NGOẠI 2 15/2 6 Chiều 14h30
NOI2 CHĂM SÓC NỘI 2 15/2 6 Chiều 15h30
PL GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 16/2 7 Sáng 07h30
QLCT QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 16/2 7 Sáng 08h30
SH SINH HỌC 16/2 7 Sáng 09h30
SKCD SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 16/2 7 Chiều 13h30
VSKS VI SINH KÝ SINH 16/2 7 Chiều 14h30
YHCT Y HỌC CỔ TRUYỀN 16/2 7 Chiều 15h30
BHCS BỆNH HỌC CƠ SỞ 18/2 2 Sáng 07h30
SL1 SINH LÝ 1 18/2 2 Sáng 08h30
SL2 SINH LÝ 2 18/2 2 Sáng 09h30

Kết quả thi học kỳ I-Năm học 2018-2019-Các lớp chính quy

Sau đây là kết quả thi học kỳ vừa qua và lịch thi lại cho các lớp chính quy. Các sinh viên năm 3 đang đi thực tế tốt nghiệp còn nợ học phần, đủ điều kiện thi lại (không thuộc diện học lại) xem lịch thi và đăng ký trước ngày thi với Phòng Đào tạo. Sinh viên thi lại cần nộp lệ phí theo quy định tại Phòng Tài vụ trước ngày thi.

Sinh viên sẽ thi lại tại Phòng đọc bên cạnh Phòng khảo thí với thi tự luận và Phòng máy với thi trắc nghiệm. Cas thi có thể thay đổi (trong một buổi sáng hoặc chiều) trong trường hợp Phòng khảo thí cần gộp lại để tiện việc coi thi, nhưng ngày thi và buổi thi sẽ không đổi. Sinh viên lưu ý để dự thi.

Xem kết quả (cần đăng nhập với tài khoản @cdytqn.edu.vn mà Phòng Đào tạo đã cấp cho từng sinh viên).

Điểm thi và điểm tổng kết

Lịch thi lại

Danh sách dự thi học kỳ I-2018-2019 các lớp chính quy

Sau khi cấp phát địa chỉ email của Trường (có đuôi là @cdytqn.edu.vn) cho từng sinh viên tại hai buổi sinh hoạt lớp (đã 2 tháng), nay Phòng Đào tạo chỉ cho phép truy cập điểm, kết quả học tập của sinh viên sau khi sinh viên đã đăng nhập bằng tài khoản email nói trên của mình.

Sinh viên xem tại đây