Lưu ý với sinh viên năm cuối về lịch thi, thi lại

Thi môn CN Mác Lê 2 vào thứ 5 ngày 14 tháng 02 (ra Tết) như đã thông báo.

Dưới đây là lịch thi lại dành cho các sinh viên không phải là năm cuối, các sinh viên năm cuối đăng ký để được xét cho thi lại các môn ở trong lịch này, nếu không phải ở trong diện phải học lại. Thời gian đăng ký: thứ Hai, 11 tháng 02 tại Phòng Đào tạo.

Đối với các môn khác chưa có trong lịch, Nhà trường sẽ xếp lịch thi lại sau.

Tên HP Ngày Thứ Buổi Bắt đầu thi
AV1 ANH VĂN  1 CAO ĐẲNG 12/2 3 Sáng 07h30
AV2 ANH VĂN 12/2 3 Sáng 08h30
BCK BỆNH CHUYÊN KHOA 12/2 3 Sáng 09h30
CDXQ1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH X QUANG 1 12/2 3 Chiều 13h30
CT CHÍNH TRỊ (THI CẢ HAI PHẦN CT1 VÀ 2) 12/2 3 Chiều 14h30
CT1 CHÍNH TRỊ PHẦN 1 12/2 3 Chiều 15h30
CT2 CHÍNH TRỊ PHẦN 2 13/2 4 Sáng 07h30
DCVS ĐẠI CƯƠNG VI SINH VẬT Y HỌC 13/2 4 Sáng 08h30
DDTC DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 13/2 4 Sáng 09h30
DLD ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CS VN 13/2 4 Chiều 13h30
DLDC DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG 13/2 4 Chiều 14h30
DLIE DƯỢC LIỆU 14/2 5 Chiều 15h30
DLY1 DƯỢC LÝ 1 14/2 5 Sáng 07h30
GGB GIUN GÂY BỆNH 14/2 5 Sáng 08h30
GPSL ĐẠI CƯƠNG CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ THỂ CON NGƯỜI 14/2 5 Sáng 09h30
HH HÓA ĐẠI CƯƠNG 14/2 5 Chiều 13h30
HHTM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU 14/2 5 Chiều 14h30
HSY HÓA SINH Y HỌC 14/2 5 Chiều 15h30
HVHC HÓA VÔ CƠ – HỮU CƠ 15/2 6 Sáng 07h30
LYT LUẬT Y TẾ-Y ĐỨC 15/2 6 Sáng 08h30
MRI KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 15/2 6 Sáng 09h30
NCS NHA CƠ SỞ 15/2 6 Chiều 13h30
NG2 CHĂM SÓC NGOẠI 2 15/2 6 Chiều 14h30
NOI2 CHĂM SÓC NỘI 2 15/2 6 Chiều 15h30
PL GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 16/2 7 Sáng 07h30
QLCT QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 16/2 7 Sáng 08h30
SH SINH HỌC 16/2 7 Sáng 09h30
SKCD SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 16/2 7 Chiều 13h30
VSKS VI SINH KÝ SINH 16/2 7 Chiều 14h30
YHCT Y HỌC CỔ TRUYỀN 16/2 7 Chiều 15h30
BHCS BỆNH HỌC CƠ SỞ 18/2 2 Sáng 07h30
SL1 SINH LÝ 1 18/2 2 Sáng 08h30
SL2 SINH LÝ 2 18/2 2 Sáng 09h30

Kết quả thi học kỳ I-Năm học 2018-2019-Các lớp chính quy

Sau đây là kết quả thi học kỳ vừa qua và lịch thi lại cho các lớp chính quy. Các sinh viên năm 3 đang đi thực tế tốt nghiệp còn nợ học phần, đủ điều kiện thi lại (không thuộc diện học lại) xem lịch thi và đăng ký trước ngày thi với Phòng Đào tạo. Sinh viên thi lại cần nộp lệ phí theo quy định tại Phòng Tài vụ trước ngày thi.

Sinh viên sẽ thi lại tại Phòng đọc bên cạnh Phòng khảo thí với thi tự luận và Phòng máy với thi trắc nghiệm. Cas thi có thể thay đổi (trong một buổi sáng hoặc chiều) trong trường hợp Phòng khảo thí cần gộp lại để tiện việc coi thi, nhưng ngày thi và buổi thi sẽ không đổi. Sinh viên lưu ý để dự thi.

Xem kết quả (cần đăng nhập với tài khoản @cdytqn.edu.vn mà Phòng Đào tạo đã cấp cho từng sinh viên).

Điểm thi và điểm tổng kết

Lịch thi lại

Danh sách dự thi học kỳ I-2018-2019 các lớp chính quy

Sau khi cấp phát địa chỉ email của Trường (có đuôi là @cdytqn.edu.vn) cho từng sinh viên tại hai buổi sinh hoạt lớp (đã 2 tháng), nay Phòng Đào tạo chỉ cho phép truy cập điểm, kết quả học tập của sinh viên sau khi sinh viên đã đăng nhập bằng tài khoản email nói trên của mình.

Sinh viên xem tại đây

Lịch nghỉ Tết Dương lịch và thi Học kỳ I

(Thông báo này thay cho thông báo về nghỉ Tết Dương lịch trước đây)

Sinh viên toàn trường được nghỉ 4 ngày từ thứ Bảy 29 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba 01 tháng 01 năm 2019. Ngày thứ Tư, 02 tháng 01 năm 2019 đi học lại.

Lịch ngày thứ Hai 31-12-2018 được chuyển sang học vào thứ Bảy, ngày 05-01-2019

Lịch ngày thứ Ba 01-01-2019 được chuyển vào thứ Bảy, ngày 12-01-2019.

Lịch ngày thứ Hai 10.12.2018 được học bù vào ngày thứ Hai 14.01.2019.

Lịch ngày thứ Ba 11.12.2018 được học bù vào ngày thứ Ba 15.01.2019.

Bắt đầu thi học kỳ vào tuần 14 tháng 01 năm 2019.

Các Khoa Bộ môn gởi danh sách được dự thi và không được dự thi cùng với điểm kiểm tra của tất cả các môn. Hạn chót là hết ngày thứ Sáu, 8 tháng 1 năm 2019.

Thông báo về họp và nghỉ Tết dương lịch

Mời họp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường vào lúc 14 giờ 00 thứ Sáu
(28/12/2018) tại Tầng 3, Bệnh viên.
Tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được
nghĩ làm việc thứ Hai (31/12/2018), đi làm bù vào thứ Bảy (05/01/2019). Như vậy
được nghĩ 04 ngày liền (29/12/2018 đến 01/01/2019).
Vào lúc 7 giờ 00 phút thứ Hai (07/01/2019) mời cán bộ, viên chức và HS-SV
dự Lễ chào cờ toàn trường tại nhà Đa Năng.