Thay đổi kế hoạch giảng dạy hai tuần sau (từ 15/11)

Sinh viên tiếp tục học trực tuyến trong hai tuần nữa từ thứ Hai 15/11 . Trong tuần sau, sinh viên nghỉ học buổi sáng thứ Tư (tổng vệ sinh), và buổi sáng thứ Năm (lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, 20.11 và Khai giảng). Các buổi học sáng thứ Tư (17.11) sẽ được học bù vào sáng thứ Bảy kế tiếp (27.11) , các buổi học sáng thứ Năm (18.11) sẽ được học bù vào chiều thứ Bảy kế tiếp (27.11).

Lịch cụ thể xem tại đây.

Về lịch học hai tuần đến

Toàn bộ các giờ học trong 2 tuần, từ thứ Hai  1/11 đến hết Chủ nhật 14/11, sẽ chuyển qua học online. Giờ học đã phân công trên lịch là như cũ. Trường hợp giờ học là giờ Thực hành thì môn học có thể thay đổi.  Giảng viên sẽ thông báo cách học online cho sinh viên.

Lịch học các lớp Liên thông 5-từ cuối tháng 10/2021

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, các sinh viên đều vừa làm vừa học tại các cơ sở y tế nên lịch học khó được thực hiện như bình thường. Để thích ứng với tình hình hiện nay, Nhà trường quyết định tiếp tục thực hiện lịch học học kỳ III, chủ yếu là các môn lý thuyết và chủ yếu là học online.  Giảng viên của từng học phần, buổi học sẽ liên hệ với từng sinh viên để có hướng dẫn cụ thể.

Lịch học từ tuần sau xem tại đây

Lịch chi tiết các lớp chính quy tuần 1-12 (ngày 13/9 đến 04/12) HKI-Năm học 2021-2022

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật ngày 16/11/2021.

Lưu ý: Các em sinh viên Lào sẽ học chung với lớp cùng ngành của mình (không học môn Anh văn, Tin học).

Lịch học cụ thể, Xem tại đây.

Lịch chi tiết các lớp chính quy mới nhập học tuần 1-2 (ngày 13/9 đến 24/9)

Các sinh viên mới nhập học năm 2021 tập trung tại Khu D Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vào lúc 8h00 ngày 13/9 (thứ Hai) để gặp giáo viên chủ nhiệm.

Lịch học, các em được xếp vào  3 lớp:

  • Lớp D16: ngành Điều dưỡng;
  • Lớp XHCK21 gồm các ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Hộ sinh;
  • Lớp S9K21: ngành Dược.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ghi chú: Sinh viên đi học có thể đi bằng cổng đường Lê Lợi, đối diện cổng là Nhà Đa năng, tiếp tới là dãy giảng đường C, tiếp tới là dãy giảng đường D. Giảng đường đánh số theo quy ước, ví dụ D12 là tầng 1, phòng số 2, C23 là tầng 2 phòng số 3. Riêng học phần Tin học, sinh viên học tại PM là Phòng máy, tại tầng 4 khu Trung tâm học liệu, là dãy nhà nối với Khu Hiệu bộ (phòng Đào tạo).

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Điều dưỡng (lớp D16):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S D16 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 C1.1 GVCN
1 13/9 2 C D16
1 14/9 3 S D16 AV Anh văn 1/27 D2.1 AV
1 14/9 3 C D16
1 15/9 4 S D16 TIN Tin học 1/15 PM TIN
1 15/9 4 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 1/24 D2.1 NGOAI
1 16/9 5 S D16 AV Anh văn 2/27 D2.1 AV
1 16/9 5 C D16 KHCB Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng 1/8 D2.1 KHCB
1 17/9 6 S D16
1 17/9 6 C D16
2 20/9 2 S D16 TIN Tin học 2/15 PM TIN
2 20/9 2 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 2/24 D2.1 NGOAI
2 21/9 3 S D16 AV Anh văn 3/27 D2.1 AV
2 21/9 3 C D16
2 22/9 4 S D16 TIN Tin học 3/15 PM TIN
2 22/9 4 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 3/24 D2.1 NGOAI
2 23/9 5 S D16 AV Anh văn 4/27 D2.1 AV
2 23/9 5 C D16 KHCB Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng 2/8 D2.1 KHCB
2 24/9 6 S D16
2 24/9 6 C D16 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D3.3 GVCN

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Hộ sinh (lớp XHCK21):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP LOP HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S XHCK21 SH LỚP XHCK21 Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 D1.1 GVCN
1 13/9 2 C XHCK21
1 14/9 3 S XHCK21 HH XHCK21 Hóa học 1/8 D2.2 HH
1 14/9 3 C XHCK21 GP1 XHCK21 Giải phẫu 1 1/12 C2.2 NGOAI
1 15/9 4 S XHCK21 SH XHCK21 Sinh học và di truyền 1/8 C2.2 SH
1 15/9 4 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 1/15 PM TIN
1 16/9 5 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 1/27 C2.2 NN
1 16/9 5 C XHCK21
1 17/9 6 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 2/27 C2.2 NN
1 17/9 6 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 2/15 PM TIN
2 20/9 2 S XHCK21
2 20/9 2 C XHCK21
2 21/9 3 S XHCK21 HH XHCK21 Hóa học 2/8 D2.2 HH
2 21/9 3 C XHCK21 GP1 XHCK21 Giải phẫu 1 2/12 C2.2 NGOAI
2 22/9 4 S XHCK21 SH XHCK21 Sinh học và di truyền 2/8 C2.2 SH
2 22/9 4 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 3/15 PM TIN
2 23/9 5 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 3/27 C2.2 NN
2 23/9 5 C XHCK21
2 24/9 6 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 4/27 C2.2 NN
2 24/9 6 C XHCK21 SH LỚP XHCK21 Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D2.1 GVCN

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Dược (S9K21):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S S9K21 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 D2.1 GVCN
1 13/9 2 C S9K21
1 14/9 3 S S9K21 TIN Tin học 1/15 PM TIN
1 14/9 3 C S9K21 SH Sinh học và di truyền 1/8 D2.2 SH
1 15/9 4 S S9K21
1 15/9 4 C S9K21 HH Hóa học 1/8 D2.2 HH
1 16/9 5 S S9K21 TIN Tin học 2/15 PM TIN
1 16/9 5 C S9K21 GP1 Giải phẫu 1 1/12 D2.2 NGOAI
1 17/9 6 S S9K21 AV Anh văn 1/27 D2.2 AV
1 17/9 6 C S9K21
2 20/9 2 S S9K21 AV Anh văn 2/27 D2.2 AV
2 20/9 2 C S9K21
2 21/9 3 S S9K21 TIN Tin học 3/15 PM TIN
2 21/9 3 C S9K21 SH Sinh học và di truyền 2/8 D2.2 SH
2 22/9 4 S S9K21
2 22/9 4 C S9K21 HH Hóa học 2/8 D2.2 HH
2 23/9 5 S S9K21 TIN Tin học 4/15 PM TIN
2 23/9 5 C S9K21 GP1 Giải phẫu 1 2/12 D2.2 NGOAI
2 24/9 6 S S9K21 AV Anh văn 3/27 D2.2 AV
2 24/9 6 C S9K21 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D2.1 GVCN

Lịch nhập học, thi lại cho sinh viên chính quy đang học tại Trường sau kỳ nghỉ hè 9/2021

Sinh viên sẽ nhập học lại vào ngày 13.09. Các sinh viên chưa đạt tổng kết sẽ được thi lại vào tuần sau, từ ngày 6.9. Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trong quá trình đi lại, học tập, sinh hoạt các sinh viên cần tuyệt đối thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đến các thời điểm nói trên, các sinh viên ở các vùng dịch có thực hiện giãn cách, phong tỏa không thể hoặc có hạn chế về đi lại, cần liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, khoa-bộ môn để được tư vấn và hỗ trợ cách thức học tập, thi kiểm tra.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các sinh viên cần theo dõi thông tin từ Nhà trường, đặc biệt liên hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời có kế hoạch thích hợp.

 

Về kế hoạch dạy-học tháng 8-9 năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và diễn biến của dịch bệnh Nhà trường tạm thời có kế hoạch như sau:

Sinh viên năm 1, 2 được nghỉ hè từ 09/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

Sinh viên năm 3 sẽ tiếp dục hoàn thành thực tế tốt nghiệp nếu điều kiện ở các cơ sở thực tập cho phép và được xét tốt nghiệp.

Sinh viên liên thông sẽ có kế hoạch giảng dạy riêng.

Sinh viên là lưu học sinh Lào cần nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Nhà trường, cụ thể là của Phòng Công tác học sinh-sinh viên, Ký túc xá Nhà trường.

Tất cả sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của Nhà trường, kể cả các sinh viên năm 1, năm 2 được nghỉ hè; giáo viên chủ nhiệm, khoa-bm có phương thức liên lạc sinh viên thuận tiện nhất để có thể kịp thời phổ biến kế hoạch của Nhà trường do có thể có những thay đổi đột xuất trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.