Học sinh-sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Sáu 18/9/2020 do Bão số 5

Nhà trường thông báo cho học sinh-sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Sáu 18/9/2020 do Bão số 5 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5448/UBND-KGVX ngày 17/9/2020 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, tránh bão số 5. Lịch học bù ngày thứ Sáu 18/9/2020 sẽ được cập nhật sau.