Tổng hợp danh sách sinh viên dự thi các học phần tuần 49 (20/08-24/08/2018)

Sinh viên xem danh sách thi tổng hợp phòng thi chung tại đây.

Sinh viên xem danh sách chi tiết các học phần thi xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên đi đúng giờ thi và giảng đường đã được phân chia. Nếu sinh viên không thực hiện đúng thì không được dự thi.

Tổng hợp danh sách sinh viên dự thi tuần 48-2018 (13/08-17/08/2018)

  • Sinh viên xem danh sách tổng hợp chung trong tuần xem tại đây.
  • Sinh viên xem danh sách chi tiết các học phần dự thi. Xem tại đây.

Lưu ý: Nếu sinh viên không có tên dự thi (hoặc mã sinh viên bị nhầm) trong các học phần dự thi thì liên hệ trực tiếp tại Phòng Khảo thí để được giải quyết.

Lịch học kỳ phụ-Thi tốt nghiệp lớp Nha N7, Y sĩ Y19 và Dươc S14

Lớp Dược S14: Khoa Dược, GV CN gặp học sinh thông báo về kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 20/08. Học kỳ phụ và ôn thi TN từ tuần 49 (20/8) đến tuần 52 (10/9), sau đó thi Tốt nghiệp vào tuần 17/9. Học sinh đăng ký học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo từ 6/8 đến 10/8.

Khoa RHM, GVCN gặp học sinh lớp N7, Khoa Ngoại, GVCN gặp học sinh lớp Y19 vào ngày 10/9 thông báo về kỳ thi tốt nghiệp. Học kỳ phụ và ôn thi TN từ tuần 10/9 đến tuần 1/10, sau đó thi Tốt nghiệp vào tuần 8/10. Học sinh đăng ký học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo từ 6/8 đến 10/8.