Tổ chức lớp học bổ sung môn GDTC và MLN2

Nhà trường tổ chức lớp học bổ sung cho môn Giáo dục Thể chất và môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin II, cho các sinh viên năm 3 đã thực tế tốt nghiệp xong.

Các em cần đăng ký tập trung tại giảng đường D4.1 sáng thứ hai, 8/4. Môn GDTC vào lúc 8 giờ, môn Mác Lê nin 2 vào lúc 9 giờ.

 

Phân giảng đường cho các lớp năm III đã TTTN họp lớp (4/4/2019)

Sinh viên và giảng viên chủ nhiệm xem trên lịch chi tiết học kỳ II để biết giảng đường (buổi sáng ngày 4/4).

Giảng viên chủ nhiệm vào lúc 7h30 đến Phòng Đào tạo để nhận thông báo cũng như bảng điểm để phát cho sinh viên.

Lịch tại đây 

Riêng lớp D11B sẽ họp lớp trong giờ giải lao (9h-9h30) do có giờ học PHCN.

Vì để chuẩn bị cho tốt nghiệp nên sinh viên nào vắng mặt Nhà trường sẽ không xem xét bất cứ yêu cầu nào phát sinh nếu có.

Thông báo cho SV năm III các lớp D11, C4, S4 đã TTTN xong

Các lớp cao đẳng năm III  (D11, C4, S4) đã đi thực tế tốt nghiệp xong, tập trung vào sáng thứ 5, ngày 4 tháng 4, vào lúc 8h00 để họp lớp dưới sự chủ trì của Giáo viên CN. Phòng Đào tạo sẽ thông báo kết quả học tập toàn khóa, kế hoạch thi lại, học lại và xét tốt nghiệp tại buổi họp này.

Tổng hợp danh sách phòng thi CĐ liên thông 4 tuần 23 (09/03-10/03/2019)

Sinh viên lưu ý: Có sự thay đổi thời gian thi vào ngày chủ nhật giữa hai học phần thi trên máy của các lớp S3 LT và D3 LT là Dược lý 2 và nội 2. Do đó sinh viên dự thi 2 học phần này xem lại thời gian thi của mình. Riêng Sinh viên lớp D3S và D3T thi Quản lý điều dưỡng tại giảng đường trước và sau đó thi Nội 2 theo lịch đã phân lại.

Giải phẩu cắt lớp C4S, xem tại đây.

Hóa dược S4S, xem tại đây

Sinh lý bệnh D4S, xem tại đây

Sơ sinh H4S, xem tại đây

Chăm sóc thai nghén H4S, Xem tại đây

Kỹ thuật siêm âm C4S, xem tại đây

Nội 1 D4S, xem tại đây

Quản lý hình ảnh C3S, xem tại đây

Đẻ khó H3S, xem tại đây

Dược lý 2 S3S1, S3S2, S3T1, S3T2, xem tại đây

Dân số kế hoạch H3S, Xem tại đây

Kỹ thuật siêu âm C3S, xem tại đây

Nội 2 D3S, D3T xem tại đây

Quản lý điều dưỡng D3S, D3T, xem tại đây

Sán đơn bào X3S, X4S, xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch chi tiết các lớp chính quy-Học kỳ II-2018-2019

Lớp YS Y học cổ truyền tạm thời theo lịch của Khoa Y học Cổ truyền trong tuần này (tuần 22). Phòng ĐT sẽ đưa lịch chi tiết toàn học kỳ vào lịch này từ tuần 23.

Lớp Cao đẳng Dược gồm các em đã học lớp S14 nay được ký hiệu là S5E và xem lịch học trong lịch chi tiết này, hiện nay đã phân đến tuần 27, sẽ phân lịch chi tiết đầy đủ cho cả học kỳ vào cuối tuần sau.

Các lớp học phần có thể bao gồm các lớp sinh hoạt khác nhau, ví dụ lớp học phần N8Y21 sẽ dành cho các lớp Nha 08 và Y sĩ 21.

Chiều thứ Sáu tuần này (tuần 22) các lớp đang học ở trường (không kể các lớp đang đi TTTN) và GVCN lưu ý họp Sinh hoạt lớp đầu học kỳ. Phòng Đào tạo sẽ gởi bảng điểm học kỳ I cho sinh viên trong buổi Sinh hoạt lớp này.

Xem lịch chi tiết học kỳ II tại đây