Danh sách thi tốt nghiệp môn Thực hành lớp Chuyên khoa YT18

Sinh viên phải hoàn thành các khoản nộp (học phí, thi lại, học lại….) đến hết 17h00 chiều thứ 6 (08.06). Sau thời gian trên Sinh viên nào chưa hoàn thành sẽ bị hủy kết quả bốc thăm. Sinh viên tập trung vào lúc 7h00 trước ngày thi của mình tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

Kết quả bốc xăm xem tại đây.

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp CĐCQ ngành Điều dưỡng đợt tháng 05.2018

SV ngành Điều dưỡng năm 3 có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN. Sinh viên phải hoàn thành học phí đến hết thứ 2 (04.06).

HSSV lưu ý Điểm tích lũy cuối cùng không tính môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, nên tổng tín chỉ tích lũy là 94 tín chỉ.

SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến hết thứ 2 (04.06).

Danh sách công nhận tốt nghiệp xem tại đây.

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp CĐCQ ngành Hộ sinh, Chẩn đoán hình ảnh đợt tháng 05.2018

SV ngành Hộ sinh, Chẩn đoán hình ảnh năm 3 (các ngành khác chưa có điểm Thực tế Tốt nghiệp) có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN.

Sinh viên phải hoàn thành học phí đến hết thứ 6 (25.05).

SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến hết thứ 6 (25.05).

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp xem chi tiết tại đây.

Phát Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời+Bảng điểm cho sinh viên Dược, XN năm 3 đủ điều kiện tốt nghiệp

Anh chị nào đủ điều kiện tốt nghiệp, hoàn thành đủ học phí đến Phòng Đào tạo để nhận. Vì số lượng khá đông nên sinh viên đến theo từng lớp như sau:

Lớp X9: buổi sáng thứ tư (16 tháng 05).

Lớp S3A: buổi chiều thứ tư.

Lớp S3B: sáng thứ năm.

Lớp S3C: chiều thứ năm.

Lớp S3D: buổi sáng thứ sáu.

Sinh viên không đến đúng buổi sẽ đến nhận vào buổi chiều thứ sáu.

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp CĐCQ ngành Dược, Xét nghiệm đợt tháng 05.2018

SV ngành Dược, Xét nghiệm năm 3 (các ngành khác chưa có điểm Thực tế Tốt nghiệp) có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN.

Sinh viên phải hoàn thành học phí đến hết thứ 6 (11.05).

SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến 11h30 thứ 6 (11.05).

Danh sách đủ điều công nhận tốt nghiệp xem tại đây.