Sinh viên các lớp liên thông khoá 3 (S3S1,S3S2,S3T1,S3T2,C3S, H3S,X3S,D3S,D3T) tập trung chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp

Sinh viên các lớp liên thông khoá 3 đã đủ điều kiện tốt nghiệp tập trung vào ngày 14/12/2019 để hoàn tất các nội dung chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp (mỗi sinh viên nộp 02 ảnh 3×4 có ghi đầy đủ thông tin sau ảnh: Mã SV, lớp, họ tên, ngày tháng năm sinh; hoàn thành các khoản học phí, lệ phí và xác nhận thông tin làm bằng tốt nghiệp), cụ thể:

  • 8h00 ngày 14/12/2019:

S3S1: tại Giảng đường C12;

S3S2: tại Giảng đường C13;

S3T1: tại Giảng đường C21;

S3T2: tại Giảng đường C22;

  • 9h00 ngày 14/12/2019:

D3S: tại Giảng đường C12;

D3T: tại Giảng đường C12;

C3S: tại Giảng đường C13,

X3S: tại Giảng đường C21;

H3S: tại Giảng đường C22.

Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Học sinh – Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 lưu ý:

  • Thời gian: 7h00 ngày 31.10.2019 (Thứ Năm).
  • Địa điểm: Nhà Đa năng – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.
  • Trang phục: Đồng phục.

Học sinh – Sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Năm (31.10.2019). Lịch học bù xem tại Lịch chi tiết Học kỳ I – Năm học 2019-2020.

Sinh hoạt lớp chiều thứ Ba (20.11.2018)

Các giờ học vào buổi chiều thứ Ba ngày 20/11 được dời sang chiều thứ Sáu 30/11/2018.

GVCN nhận biểu mẫu họp lớp tại phòng Đào tạo lúc 13h30 ngày 20.11.

Toàn thể GV dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hội trường tầng 4, lúc 15h00.

GV họp lớp chủ nhiệm với sinh viên vào lúc 13h45 ngày 20/11 theo giảng đường của lớp được phân dưới đây:

C4,C5,C6: D41.

H4: D43

H5,H6: D42.

S4A: C43,

S4B: C42,

S4C: C41,

S4D: C33.

S5A: C32,

S5B: C31,

S5C: C23,

S5D: C22.

S6A: C21,

S6B: C13.

X10: C12,

X11, X12: C11.

D11A: D11,

D11B: D12,

D11C:D13.

D12A: D21,

D12B: D22.

D13; D23.

Y20,Y21: D31.

N8,N9: D32.

Tập huấn công tác chuyên môn tại Bệnh viện

Bệnh viện Trường tổ chức buổi tập huấn về một số quy định chuyên môn liên quan, cũng như việc sử dụng phần mềm tại Bệnh viện.

Thời gian: Sáng Chủ nhật, 11 tháng 11 năm 2018. Bắt đầu từ 7h30 tại Hội trường tầng 4, Bệnh viện.

Chủ trì: Ths. Bs. Nguyễn Ba, Giám đốc Bệnh viện.

Thành phần: Tất cả cán bộ viên chức tham gia làm việc tại Bệnh viện.

Về việc thay đổi giảng đường chiều thứ Sáu (09/11/2018)

Chiều thứ Sáu (9/11) và cả ngày thứ Bảy (10/11) Sở Y tế mượn khu giảng đường C để tiến hành việc xét tuyển viên chức ngành y tế. Các lớp học ở giảng đường C vào chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy sẽ chuyển sang khu D, cụ thể như sau

Chiều thứ Sáu (9/11):

  • Lớp H05 (HP DSKH) chuyển sang D33
  • Lớp S6B (HP AV1) chuyển sang D41
  • Lớp H04 và X10 (HP QS) chuyển sang D21.