Học sinh-sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Sáu 18/9/2020 do Bão số 5

Nhà trường thông báo cho học sinh-sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Sáu 18/9/2020 do Bão số 5 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5448/UBND-KGVX ngày 17/9/2020 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, tránh bão số 5. Lịch học bù ngày thứ Sáu 18/9/2020 sẽ được cập nhật sau.

Lịch học các lớp chính quy Học kỳ II- Năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 17/6. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học. Sau đó, Phòng Đào tạo sẽ gởi lịch chính thức.

Lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 Xem tại đây.

Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học bốn tuần bắt đầu từ ngày thứ Hai (03/8/2020)

Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học bốn tuần bắt đầu từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020. 

Học sinh, sinh viên lưu ý thực hiện theo hướng dẫn tại:

 Văn bản số 207/CĐYT-TCHC ngày 02/8/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Văn bản số 224/CĐYT-TCHC ngày 13/8/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.