Lịch học tuần từ ngày 02-06/11/2020 cho các lớp chính quy

Lưu ý: Các lớp chính quy năm thứ nhất mới nhập học (S8, D15, X14,C08,H08,Y23) lịch học vẫn như tuần trước, đã được tích hợp vào Lịch học bên dưới.

Chiều thứ 5 (5/11) các lớp năm thứ 2, năm thứ 3 họp lớp với GVCN tại GĐ cụ thể trong lịch học để Tổng kết HKII năm học 2019-2020.

Lịch học chi tiết cho các lớp Xem tại đây.

Lịch học tuần 3 (từ 19 – 23/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng (D15), tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược (S08), tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm (X14), Chẩn đoán hình ảnh (C08), Hộ sinh (H08), Y sĩ (Y23), tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD)

Lịch học các lớp chính quy Học kỳ II- Năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 17/6. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học. Sau đó, Phòng Đào tạo sẽ gởi lịch chính thức.

Lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 Xem tại đây.

Lịch học, thi từ 04/5/2020.

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học đồng thời bảo đảm biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, nay Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa-Bộ môn, sinh viên trước mắt thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo như sau:

Từ ngày Đến ngày Nội dung
04/5/2020 09/5/2020 Khoa-Bộ môn hướng dẫn các lớp chính quy ôn thi học kỳ nếu cần, bằng các hình thức gián tiếp như gởi tài liệu, thư điện tử…

Phòng Khảo thí phối hợp với các Khoa Bộ môn lên kế hoạch thi bảo đảm giãn cách trong khi thi theo hướng dẫn của các cấp. Thông báo kế hoạch cho sinh viên các lớp chính quy chậm nhất là thứ 5 ngày 07/05.

11/5/2020 23/5/2020 Tổ chức thi học kỳ cho các lớp chính quy (2 tuần). Lịch thi sẽ Cập nhật sau.

Các lớp liên thông chờ thông báo sau.