Danh sách sinh viên dự thi lại Học kỳ 1 -2019-2020 (từ ngày 19-23/10/2020)

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

sinh vên lưu ý: Những bạn sinh viên nào chưa thi lần 1 học kỳ 1 (2019-2020) vì lý do ( dịch bệnh, bão, lũ, cá nhân…..) thì làm đơn xin thi lại nộp trực tiếp về khoa quản lý các học phần giảng dạy. Các khoa bộ môn lập danh sách gởi về Phòng khảo thí để tổ chức cho các em dự thi theo đúng kế hoạch.

Thông báo về việc hoãn thi kết thúc học phần học kỳ 2 ngày 12/10/2020

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo an toàn cho Sinh viên. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo đến các em sinh viên như sau:

Tạm hoãn lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong ngày 12/10/2020. Lịch thi vào các ngày khác vẫn diễn ra bình thường. Lịch thi ngày 12/10/2020 sẽ tổ chức lại và có thông báo sau.

 

Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc học phần HKII từ (12-16/10/2020)

1/ Thời gian dự thi các học phần, xem tại đây.

2/ Danh sách phòng thi chi tiết vào các ngày sinh viên xem ở dưới:

 • Danh sách phòng thi ngày 12/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 13/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 14/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 15/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 16/10/2020, xem tại đây.

 

 

Danh sách lớp D4S, X4, S4S,C4S liên thông dự thi các học phần (10-11/10/2020)

Danh sách phòng thi các học phần sinh viên xem ở dưới.

1/ Các học phần dự thi ngày 10/10/2020.

 • Danh sách dự thi học phần TKYH C4S, D4S, S4S và X4, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần LaoKhoa D4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần KTD S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần XQNC C4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần DC S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần YHHNXT C4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần TAT D4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần QLTT S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần MRI C4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần LSDD D4S, xem tại đây.

2/ Các học phần dự thi ngày 11/10/2020.

 • Danh sách dự thi học phần MAR S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần DCT S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần KNT S4S, xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên đi đúng thời gian và giảng đường đã phân chia.

Danh sách sinh viên các lớp chính qui dự thi HKII- 2019-2020 (5-9/10/2020)

Sinh viên xem danh sách tại link dưới:

 •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 5/10/2020, xem tại đây.
 •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 6/10/2020, xem tại đây.
 •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 7/10/2020, Xem tại đây.
 •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 8/10/2020, Xem tại đây.
 •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 9/10/2020, Xem tại đây.