Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S,D2T

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S, D2T vào sáng ngày thứ 7 (20.10.2018), cụ thể:

  • 7h30: Chăm sóc người bệnh ung thư (Giảng đường).
  • 8h30: Lịch sử điều dưỡng (Giảng đường).
  • 9h30: Điều dưỡng hồi sức cấp cứu (Phòng máy).

Danh sách phòng thi sẽ cập nhật sau.

Lịch học các lớp liên thông khoá 4 tuần 3 (ngày 20,21/10/2018) và tuần 4 (ngày 27,28/10/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Điều dưỡng cơ sở 2 (Giảng đường C12).
  • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).