Dời lịch học: Khoá chứng chỉ Chuẩn Công nghệ Thông tin Cơ bản 4/2018

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam tổ chức khoá học lấy chứng chỉ Chuẩn Công nghệ Thông tin Cơ bản theo quy định hiện hành, cho sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Đọc tiếp Dời lịch học: Khoá chứng chỉ Chuẩn Công nghệ Thông tin Cơ bản 4/2018