Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo năm học 2022

Năm học 2022 trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tuyển sinh các ngành đào tạo: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và y sĩ. Nội dung thông tin về các ngành học và cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp thí sinh xem thông tin tại đây.