Liên hệ

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

49 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam

Phòng Hành chính Tổ chức: 02351 828268

Phòng Đào tạo và Tuyển sinh: 02351 851705. Email: daotao@cdytqn.edu.vn