Bỏ qua các khoá học hiện có

Các khoá học hiện có

Khóa học này dành cho các sinh viên đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản.

Bao gồm các ghi chú, bài giảng thêm cho khóa học chính khóa ở trường