Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Bài viết

Nghiên cứu khoa học

Về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ - Năm học 2017-2018

In bài này
Chuyên mục: Thông báo

Cán bộ viên chức các khoa, phòng, bộ mô xem nội dung tại đây.

Lịch bảo vệ chính thức đề cương, sáng kiến năm học 2016-2017.

In bài này
Chuyên mục: Thông báo

Phòng Quản lý Khoa học- Đối ngoại thông báo chi tiết về việc bảo vệ đề cương, sáng kiến năm học 2017.

1. Thông báo cụ thể về công tác bảo vệ đề cương, sáng kiến năm 2017. Xem tại đây.

2. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học 2017. xem tại đây.

 

PHÒNG NCKH - ĐỐI NGOẠI

 

Thông báo về việc tiếp nhận đề cương, đề tài, sáng kiến năm học 2016-2017

In bài này
Chuyên mục: Thông báo

CĂN CỨ THEO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NCKH NĂM 2016-2017, PHÒNG QLKH-ĐN THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ TÀI VÀ SÁNG KIẾN CHO ĐẾN HẾT NGÀY 16/6/2017. THỜI GIAN BẢO VỆ VÀO CUỐI THÁNG 6/2017 (SẼ CÓ LỊCH CỤ THỂ). VẬY KÍNH ĐỀ NGHỊ CÁC THẦY CÔ HOÀN TẤT MỌI HỒ SƠ THEO KẾ HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT. SAU THỜI GIAN TRÊN PHÒNG QLKH-ĐN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI SỰ CHẬM TRỄ.

                                                                                                                  Phòng QLKH-ĐN

Chuyên mục phụ

Tin bài cùng chuyên mục