Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Điểm học tập toàn khóa khối Trung cấp và các khóa trước thi lại

In bài này
Chuyên mục: Điểm Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 10 2017

Các HSSV khối Cao đẳng còn nợ Học phần sẽ không được công nhận Tốt nghiệp trong đợt này.

Điểm toàn khóa khối Trung cấp khóa 2015-2017 xem tại đây.

Điểm toàn khóa khối Trung cấp khóa trước xem tại đây.

Điểm toàn khóa khối Trung cấp khóa trước thi lại xem tại đây.

Điểm toàn khóa khối Cao đẳng (thi lại) khóa 2014-2017 xem tại đây.

Điểm toàn khóa lớp chuyên khoa YHCT (thi lại) xem tại đây.

Điểm toàn khóa lớp chuyên khoa YHDP xem tại đây.

Tin bài cùng chuyên mục