Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Về lịch học của môn Nghiên cứu khoa học

In bài này
Chuyên mục: Thông báo Được đăng ngày Thứ sáu, 07 Tháng 4 2017

Do lý do khách quan, các lớp học phần Nghiên cứu Khoa học NCKH-F, G, H có vài thay đổi, sinh viên các lớp học phần này xin lưu ý. Các Khoa BM lưu ý phân công giảng dạy. Lịch học này đã thể hiện trên lịch chung hoặc cụ thể XIN XEM LỊCH CHI TIẾT Ở ĐÂY