Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Lịch thi học kỳ- Các lớp TC năm 1, CD năm 1,2

In bài này
Chuyên mục: Thông báo Được đăng ngày Thứ năm, 20 Tháng 7 2017

Thi có hai hình thức: Thi trên máy, địa điểm thi là PM (Phòng máy), thi trên giấy, địa điểm thi là GĐ (Giảng đường).

Sinh viên sẽ được phân vào ca thi cụ thể, PM3 (Phòng máy tầng 3) hoặc PM4 (Phòng máy tầng 4) đối với thi trên máy và được phân giảng đường cụ thể đối với thi tại giảng đường.

Danh sách cụ thể ca thi, phòng nào sẽ được công bố trên website và được dán tại Phòng Khảo thí.

Sinh viên theo dõi danh sách phòng thi, trường hợp có sai sót (có đăng ký học nhưng không có trong danh sách thi, hoặc không có đăng ký học nhưng có trong danh sách thi) phải báo cho Phòng Đào tạo, trễ nhất là vào ngày trước của môn thi.

Các Khoa Bộ môn phải gởi danh sách sinh viên bị cấm thi, nêu rõ lý do và có chữ ký của Phụ trách Khoa-BM về Phòng Đào tạo trong tuần sau (từ 24 đến 28/7). Nếu không nộp danh sách, xem như toàn bộ sinh viên được phép dự thi.

Tất cả bài thi đều có thời lượng 60 phút, giữa hai ca có 15 phút chuẩn bị.

Ca 1: Sáng, Bắt đầu làm bài: 7h00
Ca 2: Sáng, Bắt đầu làm bài: 8h15
Ca 3: Sáng, Bắt đầu làm bài: 9h30
Ca 4: Sáng, Bắt đầu làm bài: 10h45
Ca 5: Chiều, Bắt đầu làm bài: 13h30
Ca 6: Chiều, Bắt đầu làm bài: 14h45
Ca 7: Chiều, Bắt đầu làm bài: 16h00

Lịch thi xem tại đây