Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Lịch tuần 2- HKI-2017-2018

In bài này
Chuyên mục: Thông báo Được đăng ngày Chủ nhật, 24 Tháng 9 2017

Lưu ý Khoa-BM, 1 tín chỉ lý thuyết có 4 buổi học, 1 tín chỉ thực hành có 10 buổi học.

Các SV lớp Điều dưỡng 11 sáng thứ hai tập trung theo Giảng đường đã phân công để khoa phổ biến kế hoạch đi lâm sàng,

Xem tại đây