Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Khoa-Bộ môn

In bài này
Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 06 Tháng 11 2014 Được đăng ngày Thứ năm, 06 Tháng 11 2014

Khoa-Bộ môn


 an  Thinh

CN.Bùi Long Ẩn

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Khánh Thịnh

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ly

Ly

CN. Nguyễn Thị Hoàng Ly

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Xuân Nghĩa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

noimages blueGiới thiệu khoa

Danh sách nhân viên

 

noimages blueGiới thiệu khoa

Danh sách nhân viên

 

noimages blueGiới thiệu khoa

Danh sách nhân viên

 

noimages blueGiới thiệu khoa

Danh sách nhân viên

 

 thao  hung thuy 

 Ths.BsTôn Nữ Thu Thảo

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Bs.Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Hồ Thị Thu Thủy

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tien

tinh

mi

Bùi Thị Kim Tiến

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đức Tính

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Họa Mi

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tien  khanh chien 

 CN.Hoàng Văn Tiến

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN.Nguyễn Xuân Khanh

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lê Văn Chiến

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lien

luu

thuy

Phạm Thị Thùy Liên

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Lựu

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN.Phan Thị Thu Thủy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 khuyen  lyxn quang 

 Lê Thị Vỹ Khuyên

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN.Phan Thị Thu Lý

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ths.Nguyễn Thanh Quang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 loan  lien phuong 

 Ths.Bs Nguyễn Thị Ngọc Loan

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN.Hồ Thị Liên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN. Nguyễn Thị Đan Phượng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

van

nguyet

uyen

CN. Lê Thị Thanh Vân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Lê Kim Uyên

Nữ hộ sinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 thanh  tho thoa 

 Bs. Hồ Thị Thanh

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Bs. Dương Tấn Thọ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Bùi Thị Kim Thoa

Hướng dẫn viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doan

hong

Nguyễn Quốc Đoàn

Hướng dẫn viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn Phước Hồng

Hướng dẫn viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 nguyet  linh thuong 

BSCKI. Huỳnh Thị Minh Nguyệt

Phó Hiệu trưởng - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phan Thị Mỹ Linh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Lê Đỗ Mười Thương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lan

thin

thu

BS. Nguyễn Hạ Lam

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Thị Thìn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BS. Trần Thị Thanh Thu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 au  lien kieungan 

 Ths. Phạm Thị Âu

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN. Phạm Thị Tường Liên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ths. Nguyễn Thị Kiều Ngân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ngan

anh

minh

CN. Lê Thị Kim Ngân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Đặng Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN.Nguyễn Đình Quang Minh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

minh

vy

Ths. Trương Thị Thoa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Trình Liên VY

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

noimages blueGiới thiệu khoa

Danh sách nhân viên

 hong  vu  hue  thuong

CN.Nguyễn Vũ Hồng

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Lê Thị Ngọc Vũ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Cao Thị Huê

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Hồ Thị Thường

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ky

lenh

na

CN. Nguyễn Quốc Kỳ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Lương Thị Lênh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Lê Thụy Ni Na

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

doanthe

Lượt xem: 3446