Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Nghiên cứu khoa học

Xem chi tiết danh sách tại đây

Thông báo của Phòng NCKH-ĐN xem tại đây

Dự  kiến trong tháng 6/2014 phòng QLKH-ĐN sẽ tổ chức báo cáo chuyên đề. Vậy, các khoa, phòng, bộ môn đăng ký chuyên đề gửi cho chúng tôi qua email hoặc trực tiếp tại phòng để chúng tôi tiện lên kế hoạch. Thời hạn nộp đến hết ngày 10/6/2014.

                                                                                                                                      Phòng QLKH - ĐN

Kính đề nghị các thầy cô đã đăng ký tên đề tài, vui lòng nộp về phòng
02 cuốn đề cương hoàn chỉnh. Thời gian nhận đến hết ngày 01/7/2014.
Đối với các thầy cô chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, vui
lòng tải mẫu đính kèm ( Mẫu BC Tiến độ ĐT NCKH-CDYTQN 2014) để hoàn
tất thông tin và nộp về phòng. Thời gian nhận đến hết ngày 01/7/2014.

Tải file tại đây

Các chủ nhiệm đề tài có đề cương NCKH năm học 2013-2014 đã được thông qua và đến nay đã hoàn thành đề tài nộp về phòng QLKH-ĐN (gửi file qua email và 2 cuốn đóng bìa cứng, không cần bìa kiếng) trước 15/12/2014 để phòng chúng tôi tổng hợp trình HĐKH và BGH xét duyệt kinh phí hỗ trợ.

Đọc thêm...

Kính gửi: Các thầy, cô chủ nhiệm đề tài, đề cương

Nhằm đảm bảo công tác quản lý khoa học theo đúng tiến độ năm 2014, phòng QLKH – ĐN thông báo về việc chuẩn bị đợt bảo vệ đề tài NCKH đã đăng ký năm 2014 và tiếp tục tiếp nhận đề cương NCKH, SKKN năm 2015

1. Kiểm tra công tác hoàn thiện đề tài chuẩn bị báo cáo:

- Các chủ nhiệm đề tài vui lòng nộp file word gửi về phòng QLKH – ĐN (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Để tiện cho việc phản biện của Hội đồng Khoa học, kính đề nghị các báo cáo viên nộp 2 cuốn toàn văn đề tài NCKH về phòng QLKH-ĐN. Thời gian nhận đến hết ngày 09/01/2015.

- Chuẩn bị file powerpoint để trình chiếu khi báo cáo.

2. Tiếp nhận đề cương, SKKN năm 2015

- Phòng QLKH – ĐN vẫn tiếp tục tiếp nhận đề cương mới năm 2014 đến hết ngày 09/01/2015.

- Các thầy cô vui lòng gửi 2 cuốn đề cương, SKKN về phòng QLKH theo địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và chuẩn bị file trình chiếu powerpoint trước khi tham gia bảo vệ.

3. Thời gian tổ chức:

- Phòng QLKH – ĐN sẽ thông báo cụ thể sau khi đã tổng hợp các nội dung đã nêu trên. (tổng hợp các đề tài, đề cương và skkn đã nộp trong danh sách đính kèm)

Rất mong sự cộng tác của quý thầy cô để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công tốt đẹp.

Danh sách tổng hợp đề tài, đề cương NCKH và SKKN năm 2014, xem tại đây

Kính gửi:    Các chủ nhiệm đề tài NCKH từ năm 2006 - 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tại công văn số 40 /SKHCN-QLCN, ngày 19/01/2015 về việc triển khai thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 2006 đến 2015; Phòng Quản Lý KH _ ĐN kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài triển khai việc thu thập thông tin các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước đã và đang thực hiện từ 2006 đến 2015. Cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Kính gửi: Các thầy, cô chủ nhiệm đề tài, đề cương

Nhằm đảm bảo công tác quản lý khoa học theo đúng tiến độ năm 2015, phòng QLKH – ĐN thông báo về việc chuẩn bị đợt bảo vệ đề tài NCKH đã hoàn thành năm 2014 và đề cương mới đăng ký năm 2015

1. Kiểm tra công tác hoàn thiện đề tài, đề cương chuẩn bị báo cáo:

- Các chủ nhiệm đề tài vui lòng nộp file word gửi về phòng QLKH – ĐN (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Để tiện cho việc phản biện của Hội đồng Khoa học, kính đề nghị các báo cáo viên nộp 2 cuốn toàn văn đề tài (đề cương) NCKH về phòng QLKH-ĐN. Thời gian nhận đến hết ngày 03/4/2015.

- Chuẩn bị file powerpoint để trình chiếu khi báo cáo.

2. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: ngày 18 tháng 4 năm 2015

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Khu Phòng Khám

- Phòng QLKH – ĐN sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự chậm trễ trong quá trình tiếp nhận.

Rất mong sự cộng tác của quý thầy cô để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Tam Kỳ, ngày  30  tháng 03 năm 2015

PT. Phòng QLKH – ĐN

Bs. Võ Văn Quang

Nhằm đảm bảo công tác quản lý khoa học theo đúng tiến độ năm 2015, phòng QLKH – ĐN thông báo về việc chuẩn bị đợt bảo vệ đề tài NCKH đã hoàn thành năm 2014 và đề cương mới đăng ký năm 2015

1. Kiểm tra công tác hoàn thiện đề tài, đề cương chuẩn bị báo cáo:

- Các chủ nhiệm đề tài vui lòng nộp đề tài, đề cương (đính kèm bản hạch toán chi tiết kinh phí đề tài) bằng file word gửi về phòng QLKH-ĐN (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

- Chuẩn bị file powerpoint để trình chiếu khi báo cáo (khoảng 30 phút/01 đề cương hoặc đề tài kể cả thời gian phản biện).

2. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: ngày 25 tháng 4 năm 2015

+ Buổi sáng: 8h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: 14h00 đến 17h30

- Địa điểm: + Hội đồng 1 tại Giảng đường D1.1

                   + Hội đồng 2 tại Giảng đường D1.2

- Các chủ nhiệm đề tài vui lòng đọc các file đính kèm về lịch phân công của hội đồng, phản biện và báo cáo viên và danh mục đề cương, đề tài.

Rất mong sự cộng tác của quý thầy cô để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công tốt đẹp.

- Danh mục đề tài, đề cương xem tại đây

- Danh sách phân công HĐ và phản biện xem tại đây

- Danh sách Hội đồng khoa học xem tại đây

- Lịch phân công báo cáo xem tại đây

Chuyên mục phụ

Tin bài cùng chuyên mục