Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Văn bản hợp nhất quy chế tuyển sinh CĐ-ĐH

In bài này
Chuyên mục: Giáo dục- Đào tạo

Quy chế tuyển sinh CĐ, ĐH được sửa chữa bổ sung rất nhiều lần, nay Bộ Giáo dục-Đào tạo ra Thông tư  12/VBHN-BGDĐT, ngày 25-06-2014 hợp nhất các sửa đổi. Việc theo dõi trên một văn bản sẽ được thuận tiện hơn. Xem tệp đính kèm.