Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Video bài giảng dành cho lớp Tin B

In bài này
Chuyên mục: Trao đổi Cập nhật lần cuối ngày Thứ bảy, 17 Tháng 5 2014 Được đăng ngày Thứ bảy, 17 Tháng 5 2014

Nhằm tạo điều kiện cho học viên các lớp tin học tại trung tâm Tin học Ngoại ngữ, chúng tôi biên soạn một số video minh hoạ. Học viên đọc giáo trình, xem video trước và trong khi thực hành. Các video này có âm thanh, anh chị học viên cần dùng tai nghe.

Microsoft Excel

Nhắc lại vài vấn đề cơ bản:

Một số thao tác nhập dữ liệu.

Sơ lược về giá trị lỗi và nguyên nhân.

Lưu ý giá trị hiển thị và giá trị thực

Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối (1)

Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối (2)

Tên (name)

Giới thiệu tên (name)

Tạo tên (name) cho vùng dữ liệu

Chỉnh sửa, xoá tên (name)

Lưu ý cách dùng tên (name) (1)

Lưu ý cách dùng tên (name) (2)

Sắp xếp (sort)

Lưu ý cách sắp xếp (sort)

Sắp xếp (sort) theo thứ tự tự đặt

Giới hạn, kiểm soát việc nhập dữ liệu (Validation)

Giới thiệu validation

Đặt thông báo cho người dùng

Validation cho giá trị số (whole number)

Validation cho giá trị chuỗi, ngày tháng...

Validation theo danh sách (list)

Validation bằng công thức (1)

Validation bằng công thức (2)

Định dạng theo điều kiện (conditional formatting)

Định dạng theo giá trị của ô

Định dạng theo công thức (1)

Định dạng theo công thức (2)

Lọc dữ liệu (filter)

Lọc dữ liệu đơn giản (auto filter)

Cách dùng chế độ lọc

Lọc nâng cao (advanced filter) (1)

Lọc nâng cao (advanced filter) (2)

Tổng kết dữ liệu bằng pivot

Pivot (1)

Pivot (2)

Pivot (3)

Form

Sử dụng form

Các hàm tổng kêt dữ liệu

DSUM, DCOUNT, FREQUENCY

Giới thiệu công thức mảng (array formula)

Bảo vệ bảng tính

Microsoft Word

Style

Field

Macro

 

 

Lượt xem: 4690