Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Kết quả chuyển ngành cho sinh viên mới nhập học

In bài này
Chuyên mục: Dành cho HS-SV mới nhập học

Căn cứ đề nghị và điều kiện chuyển ngành của sinh viên cao đẳng mới nhập học, Nhà trường quyết định cho phép các sinh viên trong danh sách dưới đây được chuyển ngành. Các sinh viên này chuyển sang học lớp mới ngay từ tuần này (24/09)

 

SBD Họ tên Ngày sinh Phái Nguyên học lớp Nay được chuyển qua lớp
NV1.CYU17 Nguyễn Đình An 041195 0 DD9C YT17B
NV1.CYU264 Võ Thị Công 260896 1 DD9E YK17C
NV1.CYU3277 Phan Thị Phương Thúy 250196 1 DD9E YK17C
NV1.CYU2689 Châu Ngọc Quốc 240496 0 DD9E YK17C
NV1.CYU2395 Võ Thị Quỳnh Như 290296 1 DD9F YT17B
NV1.CYU3602 Nguyễn Thị Hồng Trang 100495 1 DD9F NHA5
NV1.CYU4141 Nguyễn Hoàng Việt 181096 0 DS2A YT17B
NV1.CYU2103 Phan Thị Thái Ngân 061296 1 HA2 YK17C
NV1.CYU2559 Nguyễn Thị Thanh Phương 270296 1 HA2 DS12A
NV2.DHY61913 Nguyễn Thị Kiều Oanh 010696 1 HA2 YK17C
NV1.CYU3625 Phan Nữ Kiều Trang 290595 1 DD9A HS2
NV1.CYU371 Trương Thị Diệu 180196 1 DD9B HS2
NV1.CYU1751 Nguyễn Thị Kim Long 050595 1 DD9B HS2
NV1.CYU2709 Hồ Thị Quyến 060596 1 DD9D HA2
NV2.YDN5017 Trịnh Thị ánh Ngọc 290596 1 DD9D HS2
NV1.CYU2251 Nguyễn Hồng Nhanh 220295 0 DD9D HA2
NV1.CYU2568 Đoàn Thị Thu Phương 170195 1 DD9E HS2
NV1.CYU2883 Đặng Thị Minh Tâm 260896 1 DD9E HS2
NV1.CYU2276 Đào Thị Nhân 190196 1 DD9F HA2
NV1.CYU3492 Nguyễn Thị Vân Tiên 100296 1 DD9F HS2
NV1.CYU2752 Huỳnh Tấn Rim 220296 0 HA2 DD9E
NV1.CYU595 Đặng Thị Điền 191095 1 XN8 HS2
NV1.CYU922 Nguyễn Thị Thu Hằng 270996 1 XN8 DD9C
NV1.CYU1209 Nguyễn Thị Kim Huệ 020696 1 XN8 DD9C
NV1.CYU3652 Phạm Thị Trang 071095 1 XN8 DD9E
NV2.CYU3379 Nguyễn Thị Anh Thư 180796 1 DDC NHA5

Phòng Đào tạo