Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Về việc các học sinh ngành Y sĩ đa khoa được chuyển lớp

In bài này
Chuyên mục: Dành cho HS-SV mới nhập học

Do chương trình hai năm đầu của các ngành Y sĩ hoàn toàn như nhau nên các học sinh được chuyển lớp vẫn giữ nguyên ngành mà các em đăng ký và nhập học. Việc chuyển lớp này nhằm bảo đảm sĩ số cân đối và thuận lợi cho việc học, không phải là chuyển ngành (xem trong danh sách đã gởi về từng lớp hoặc xem tại đây