Lịch tổng quát và lịch chi tiết học kỳ II-2017-2018. Các lớp CQ.

Lịch này sẽ được hoàn chỉnh trong tuần này sau khi có góp ý của các Khoa-BM và sinh viên. Kể từ tuần sau, là lịch chính thức.

Giảng viên và sinh viên lưu ý trong học kỳ này giảng đường lý thuyết là  cố định cho từng lớp để tiện cho sinh viên và dễ theo dõi việc lên lớp. Một số môn học có lý thuyết lẫn thực hành, mặc dù buổi học được phân giảng đường nhưng đến giờ thực hành sinh viên sẽ học theo hướng dẫn của giảng viên.

Lịch chi tiết học kỳ II-2017-2018 xem tại đây

Lịch tổng quát học kỳ II- 2017-2018 xem tại đây