Về kết quả thi học kỳ I- 2017-2018

Kết quả đã được thông báo trước Tết, . Hiện nay đã hết hạn phúc khảo hoặc thắc mắc.

Sinh viên có thể xem lại tại đây