Các lớp liên thông nghỉ học hai tuần

Như đã báo qua SMS, các lớp liên thông sẽ nghỉ trong tuần này và tuần sau. Từ thứ Tư 18/04 sẽ học lại.