CBVC tham gia ban thư ký- Kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế 2018

Theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển Viên chức ngành Y tế, các CBVC sau đây sẽ tham gia vào Ban thư ký cho các buổi thi (thay vì là cán bộ coi thi như đã thông báo) tại kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế. Kính mời quý Anh, Chị tham dự cuộc họp chuẩn bị do Sở Y tế chủ trì, vào chiều thứ Hai, ngày  9 tháng 4, lúc 15h00 tại Hội trường tầng 4 Phòng Khám.
1. Đặng Thị Quỳnh Anh
2. Lê Văn Chiến
3. Phạm Thị Thu Hà
4. Nguyễn Vũ Hồng
5. Nguyễn Trọng Hùng
6. Hoàng Văn Tiến
7. Lê Thị Vỹ Khuyên
8. Nguyễn Hạ Lam
9. Phạm Thị Tường Liên
10. Nguyễn Thị Diệu Linh
11. Lê Thị Diệu Linh
12. Nguyễn Thị Na
13. Lê Thị Nở
14. Nguyễn Văn Quân
15. Hồ Thị Thường
16. Trương Thị Xuân Trung
17. Võ Thị Kim Uyên
18. Lê Thị Ngọc Vũ
19. Trình Liên Vy
20. Võ Thị Thanh Thuỷ
21. Nguyễn Quốc Kỳ
22. Đoàn Đức Tâm