Danh sách địa chỉ email của giảng viên

Từ đây trở đi Phòng Đào tạo sẽ liên lạc với giảng viên, với các khoa bộ môn qua địa chỉ email nội bộ. Đồng thời một số đường link danh sách, tài liệu có tính nội bộ đòi hỏi hỏi giảng viên phải đăng nhập bằng account email này mới xem được.Giảng viên nào quên mật khẩu, xin liên hệ với Phòng Đào tạo.

Cách đăng nhập: vào gmail.com bình thường, gõ địa chỉ đầy đủ, ví dụ xyz@cdytqn.edu.vn, gõ mật khẩu.

Danh sách địa chỉ email xem tại đây