Danh sách đăng ký Thi tốt nghiệp năm 2018

Anh/chị nào chưa đăng ký và đã đăng ký Thi tốt nghiệp mà chưa có trong danh sách thì đến phòng đào tạo để đăng ký, hạn cuối là hết ngày thứ 2 (28/5/2018).

Danh sách chi tiết xem tại đây.