Kết quả chấm thi tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp chuyên khoa YHCT -YT18 và khóa trước thi lại

Sinh viên xem kết quả tại đây.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Phòng Khảo thí, hạn chót vào lúc 15H30 chiều thứ 3 (26/6/2018). Sau thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên không được giải quyết.