Lịch học kỳ phụ-Thi tốt nghiệp lớp Nha N7, Y sĩ Y19 và Dươc S14

Lớp Dược S14: Khoa Dược, GV CN gặp học sinh thông báo về kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 20/08. Học kỳ phụ và ôn thi TN từ tuần 49 (20/8) đến tuần 52 (10/9), sau đó thi Tốt nghiệp vào tuần 17/9. Học sinh đăng ký học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo từ 6/8 đến 10/8.

Khoa RHM, GVCN gặp học sinh lớp N7, Khoa Ngoại, GVCN gặp học sinh lớp Y19 vào ngày 10/9 thông báo về kỳ thi tốt nghiệp. Học kỳ phụ và ôn thi TN từ tuần 10/9 đến tuần 1/10, sau đó thi Tốt nghiệp vào tuần 8/10. Học sinh đăng ký học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo từ 6/8 đến 10/8.