Tổng hợp danh sách sinh viên dự thi tuần 48-2018 (13/08-17/08/2018)

  • Sinh viên xem danh sách tổng hợp chung trong tuần xem tại đây.
  • Sinh viên xem danh sách chi tiết các học phần dự thi. Xem tại đây.

Lưu ý: Nếu sinh viên không có tên dự thi (hoặc mã sinh viên bị nhầm) trong các học phần dự thi thì liên hệ trực tiếp tại Phòng Khảo thí để được giải quyết.