Các lớp liên thông khóa 4 nghỉ học tuần này

Sinh viên các lớp liên thông khóa 4 tuần này (thứ bảy và chủ nhật 15-16/9)  còn nghỉ học do các khóa trước đang thi.