Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp – Kỳ thi tháng 10 năm 2018

Lưu ý: Học sinh-sinh viên phải hoàn thành học phí trước 16h00 ngày 12.10.2018 (Nếu không, học sinh-sinh viên sẽ bị loại ra khỏi danh sách thi tốt nghiệp chính trị và Lý thuyết tổng hợp).

Kế hoạch thi Tốt nghiệp các lớp Trung cấp S14,N7,Y19 Xem tại đây.