Hoãn thi ngày thứ 2 (10/12/2018)

Lịch thi cho các lớp năm 3 (D11,C4,S4) ngày thứ 2 (10/12/2018) sẽ hoãn lại (thời gian thi bù sẽ thông báo sau), các ngày thi khác vẫn thi bình thường.