Nghỉ học, thi ngày thứ Hai, 10-12-2018

Toàn trường nghỉ học, hoãn các buổi thi trong ngày mai, thứ Hai, 10-12-2018.