Danh sách giáo viên coi thi CĐ liên thông tuần 15 (12/01/2019)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: giờ coi thi các lớp liên thông buổi sáng bắt đầu lúc 7H30, buổi chiều 13H30.