Danh sách giáo viên coi thi Cao đẳng chính qui tuần 17 (21/01-25/01/2019)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giờ coi thi các lớp Chính qui, buổi sáng bắt đầu lúc 7H00, buổi chiều bắt đầu lúc 13H30. Do đó giáo viên đi coi thi có mặt trước 10 phút (Phòng máy và giảng đường) để đảm bảo giờ coi thi.