Thông báo cho CBVC

Nhà trường tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/02/2019 (nhằm mồng tám tết), mời toàn thể CBCC, VC, người lao động dự gặp mặt đúng giờ.